Διάλογοι Φιλοσοφίας-Οικονομικής: «Κατανοώντας τη Χρηματιστικοποίηση», Αμφ. Καμάρη, Τρίτη 24-4-2018/13:30