Εργαστηριακοί Συνεργάτες

01 Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ garefalakis@teicrete.gr  
02 Δρακωνάκης Χρήστος Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ drakx@staff.teicrete.gr   
03 Βασιλάκης Εμμανουήλ Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ vasilogic@gmail.com  
04 Μπίμπα Εμμανουέλα Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ embiba@gmail.com  
05 Νεονάκη Φιλία Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ fneonaki@staff.teicrete.gr  
06 Ποτηράκης Αντώνης Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ potant@staff.teicrete.gr  
07 Χειμωνάκη Χριστιάνα Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ xristianna@staff.teicrete.gr  
08 Τσάμης Γεώργιος Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ gtsamis@cs.teicrete.gr  
09 Αστρινάκη Μαρία Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ maryastrinaki@gmail.com  
10 Αντώνογλου Νεκταρία Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ antonoglou@staff.teicrete.gr  
11 Λεμονάκης Χρήστος Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ lemonakis@staff.teicrete.gr  
12 Βαλσαμάκης Γιάννης Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ jvalsam@gmail.com  
13 Κωστάκης Κώστας Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ kostakis.tei@gmail.com  
14 Ποτηράκης Αντώνης Γρ. ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ potant@cs.teicrete.gr  
15 Σταυρουλάκη Νικολέττα Γρ. ΕΕΠ, 1ος όρ. ΣΔΟ