Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Ελεγκτική

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής παρέχει από το 2009 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Λογιστική και Ελεγκτική.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για επιτυχή σταδιοδρομία, στον απαιτητικό και γρήγορα εξελισσόμενο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής.

Το Μετατυχιακό Δίπλωνα Ειδίκευσης στη Λογιστική και Ελεγκτική συνδυάζοντας την επιστημονική έρευνα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (εντός ή εκτός Ελλάδος), με την εμπειρία έγκριτων Εμπειρογνωμόνων, συνιστά ακαδημαϊκό τίτλο, ευρέως αποδεκτό για όσους ενδιαφέρονται για καριέρα υψηλών αποδόσεων στα αντικείμενα της Λογιστικής, της Φορολογίας, της Ελεγκτικής (είτε Εσωτερικού Ελέγχου είτε Ορκωτών Ελεγκτών), και γενικότερα των Οικονομικών Διευθύνσεων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

Δρ. Χρήστος Φλώρος
Καθηγητής
Δ/ντής ΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική