Κατάταξη ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2002-2016 (ΕΚΤ)

Για την πιο πρόσφατη περίοδο (2012-2016), οι περισσότερες αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης και ακολουθούν τα ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Ελλάδας, Πειραιά και Στερεάς Ελλάδας.
 
Ο αριθμός των αναφορών και η συμμετοχή κάθε ΤΕΙ στο συνολικό αριθμό των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις της κατηγορίας «ΤΕΙ» την πενταετία 2012-2016, δείχνουν ότι το υψηλότερο μερίδιο καταλαμβάνει το ΤΕΙ Κρήτης με 2.690 αναφορές (19,9% των αναφορών όλων των ΤΕΙ).
 
Δείκτης απήχησης που καταγράφουν συνολικά οι δημοσιεύσεις: Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης με σχετικό δείκτη απήχησης 1,32.
 
Δημοσιεύσεις με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως: Η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση κάθε ΤΕΙ συγκρίνεται με την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%. Το ΤΕΙ Κρήτης είναι το μοναδικό ΤΕΙ που υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες (5%, 10%, 25% και 50%), ενώ στην κατηγορία 1% υπολείπεται κατά μόλις 0,1%.
 
Επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences”: Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης (1,27).
 
Επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology”: Οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης (1,53) έχουν απήχηση ίση ή μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
 
 
Έκθεση ΕΚΤ:
 
http://www.ekt.gr/el/news/22292
 
Η πλήρης έκδοση "Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2002-2016: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά – Web of Science" διατίθεται οnline στη διεύθυνση:

http://report07.metrics.ekt.gr 
 
 

Διεύθυνση:
Περιοχή Τρυπητός (2o χιλιόμετρο Σητείας-Παλαικάστρου)  
723 00 Σητεία Λασηθίου
  

Γραμματεία
Κουρουπάκη Νεκταρία 28430-29492  nektaria@staff.teicrete.gr

Fax: 2843026683