Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ
 
Οι φοιτητές του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, όπως οι φοιτητές όλων των Τμημάτων των ΤΕΙ, στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους υποχρεούνται να διενεργήσουν Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους. Η περίοδος της ΠΑ αποτελεί σημαντικό τμήμα της προπτυχιακής εκπαίδευσης των διαιτολόγων, αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών τους και έχει ως κύριο στόχο την άμεση διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Οι φοιτητές καλούνται να επιδείξουν ικανότητα και επάρκεια στη θεωρητική γνώση (ακαδημαϊκή προετοιμασία), αλλά και στην πρακτική εφαρμογή της. Επιπλέον, η πρακτική άσκηση δίδει τη δυνατότητα να αναδειχθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες του ατόμου, ν’ αναπτυχθεί η πρωτοβουλία, η ικανότητα λήψης απόφασης, το αίσθημα ευθύνης και το πνεύμα συνεργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον, δηλ. με άλλους Επιστήμονες Υγείας ή Επιστήμονες Τροφίμων.
 
Η ΠΑ πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο σε κλινικό περιβάλλον (δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά ιατρικά κέντρα/κλινικές, κέντρα αποκατάστασης) και στη δημόσια υγεία (Χημείο του Κράτους, Κέντρα Υγείας, ΚΑΠΗ, γηροκομεία, νηπιαγωγεία κλπ), καθώς επίσης και σε ερευνητικά εργαστήρια (π.χ. ΤΕΙ & Πανεπιστήμιο), αλλά και στη βιομηχανία τροφίμων (οινοποιεία, τυροκομεία, παρασκευαστήρια χυμών, αλκοολόχουν ποτών, δημητριακών κλπ), καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με την υγεία, όπως ιδιωτικά διαιτολογικά γραφεία, κέντρα αδυνατίσματος, γυμναστήρια, αθλητικές ομάδες, εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής, μαγαζιά με βιολογικά προϊόντα κλπ.
 
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας υποστηρίζεται από το έργο«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» (ΕΣΠΑ) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα, με διάρκεια υλοποίησης από 1 Οκτωβρίου 2010 έως 31 Οκτωβρίου 2017, συντονίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Κρήτης.
 
Επιστημονική Υπεύθυνος ΕΣΠΑ και Πρόεδρος Επιτροπής ΠΑ Τμήματος: 
Επίκουρη καθηγήτρια, Αναστασία Μαρκάκη
 
Υπεύθυνη επικοινωνίας και μέλος της Επιτροπής ΠΑ Τμήματος
ΕΤΕΠ, Ειρήνη Σφακιανάκη
28430-20013
Email: sfakianaki@staff.teicrete.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας και Γραμματειακή υποστήριξη
Ιωάννης Σφενδουράκης
28430-29498
Email: sfendourakis@staff.teicrete.gr

Περισσότερα για την Πρακτική Άσκηση στον κανονισμό πρακτικής άσκησης του Τμήματος
Πληροφορίες για διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορείτε να πάρετε από τον Δικτυακό τόπο  του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Κρήτης


 

Διεύθυνση:
Περιοχή Τρυπητός (2o χιλιόμετρο Σητείας-Παλαικάστρου)  
723 00 Σητεία Λασηθίου
  

Γραμματεία
Κουρουπάκη Νεκταρία 28430-29492  nektaria@staff.teicrete.gr

Fax: 2843026683