Πέμπτη 29/11/2018, 18.00, Κατσούδα Βασιλική, Θέμα: «Διατροφικές Συνήθειες παιδιών Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού σε ημιαστική Περιοχή:Kαρπενήσι.»

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
29-11-2018 11:15 to 30-11-2018 11:15

Τη Πέμπτη 29/11/2018 και ώρα 18.00 μ. μ παρουσιάζεται η Πτυχιακή Εργασία της
φοιτήτριας του Τμήματος :

Κατσούδα Βασιλικής
Θέμα Πτυχιακής Εργασίας : «Διατροφικές Συνήθειες παιδιών Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού σε
ημιαστική Περιοχή:Kαρπενήσι.»

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : κ. Σφακιανάκη Ειρήνη

Μέλη Επιτροπής : κ. Σφακιανάκη Ειρήνη, Επιβλέπουσα
κ. Καννέλος Παναγιώτης, Μέλος
κ. Τσικαλάκης Γεώργιος, Μέλος

Διεύθυνση:
Περιοχή Τρυπητός (2o χιλιόμετρο Σητείας-Παλαικάστρου)  
723 00 Σητεία Λασηθίου
  

Γραμματεία
Κουρουπάκη Νεκταρία 28430-29492  nektaria@staff.teicrete.gr

Fax: 2843026683