ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΚΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν υποβάλλει αίτηση στο ΙΚΥ και
καλούνται να στείλουν τις σχετικές βεβαιώσεις, ότι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση έκδοσης τους μέσω του συστήματος της
Γραμματείας (Πανδώρας).
Για κάθε μια από τις τρεις βεβαιώσεις (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ,
ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ) ακλουθείτε την ίδια διαδικασία : επιλέγετε στο Θέμα
των βεβαιώσεων «Άλλο» και στο αντίστοιχο κουτί, σημειώνετε:
1. «ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΙΚΥ»
2. «ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΙΚΥ»
3. «ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ»
Παρ: Δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής της Βεβαίωση Είσπραξης ή
Μη Είσπραξης Στεγαστικού Επιδόματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Για την Μέριμνα Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
Πατσιανωτάκη Κατερίνα
Τηλ: 28430 29494

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Μάρτιος 13, 2019 - 13:45
Κατηγορία: 
Γραμματεία

Διεύθυνση:
Περιοχή Τρυπητός (2o χιλιόμετρο Σητείας-Παλαικάστρου)  
723 00 Σητεία Λασηθίου
  

Γραμματεία
Κουρουπάκη Νεκταρία 28430-29492  nektaria@staff.teicrete.gr

Fax: 2843026683