Διοικητικό Προσωπικό - ΕΤΠ

Γραμματείες:


Αναστασία Tσακυρίδου
Προϊσταμένη - Υπεύθυνη διοικητικών θεμάτων
 


Γεωργία Μαρκουλάκη
Υπεύθυνη φοιτητικών θεμάτων
 

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.)

Ευάγγελος Τζαβόπουλος 
Τεχνική Υπηρεσία

Εμμανουήλ Χλωράκης 
Υποστήριξη Φωτοτυπικών & Εκτυπωτικών Μηχανών Σχολής

Διαχειριστής ιστοχώρου Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος


Αντώνιος Ζερβουδάκης
Γραφείο Δικτύων ΣΕΦΕ

…………………………………………………………………………...
Εργαστηριακοί βοηθοί = φοιτητές με όρεξη για δουλειά
(ενδεικτική υποχρέωση 10ωρης εβδομαδιαίας απασχόλησης)
Στηρίζουν την:

  • Εργαστηριακή υποδομή,
  • Προετοιμασία υλικών εργαστηριακών ασκήσεων,
  • Γραμματεία του Τμήματος

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία:
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ρωμανού 3,TEI, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ

E-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Μαρκουλάκη Γεωργία
Τηλέφωνο:    28210-23.057

markoulaki@hmu.gr
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Καθημερινά 11:00 έως 13:00.