Εργαστήρια

Το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. είναι νέο Τμήμα στο ΤΕΙ Κρήτης, είναι οργανωμένο στους παρακάτω τρεις τομείς: 

Τομέας Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων
Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών (DML)
Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών (LR2E)

Τομέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών Πόρων
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών,

Τομέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος
Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας
Εργαστήριο Γεωπληροφορικής
Διατμηματικό Εργαστήριο
Εργαστήριο CPPL

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία:
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ρωμανού 3,TEI, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ

E-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Μαρκουλάκη Γεωργία
Τηλέφωνο:    28210-23.057

markoulaki@hmu.gr
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Καθημερινά 11:00 έως 13:00.