Εξέταση μαθημάτων 5ου εξαμήνου (εργαστήρια)

Τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου (εργαστήρια)

1. Γεωλογία 
2. Μετεωρολογία - Κλιματολογία
3. Τεχνολογία Γεωτρήσεων & Αντλήσεων
4. Υδρογεωλογία
5. Τεχνολογία Εντοπισμού και Υδατικών Πόρων
6. Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία

θα δίνονται στις ώρες 11.00-13.00, 13.00-15.00 και 15.00-17.00
την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Ιανουάριος 14, 2019 - 11:30 to Παρασκευή, Ιανουάριος 18, 2019 - 11:30

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία:
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ρωμανού 3,TEI, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ

E-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τσακυρίδου Αναστασία
Τηλέφωνο:    28210-23.010
                  28210-23057
FAX: 28210-23.003
tsakiridou@staff.teicrete.gr
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Καθημερινά 11:00 έως 13:00.

Πρόεδρος:
Δρ. Μαραβελάκης Μανόλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
marvel@chania.teicrete.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Δρ. Κατσίβελα Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
katsivela@chania.teicrete.gr