Περιγραφή Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Έχει ως αποστολή του να προάγει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα της Μηχανολογίας. Για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, το Τμήμα αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, καθώς επίσης και οργάνωση υποδομής για εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα. Με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Μέσα από τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο ο υποψήφιος σπουδαστής μπορεί να ενημερωθεί για την σχολή στην οποία πρόκειται να φοιτήσει, να μάθει το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσει και πολλά άλλα. Ο σπουδαστής που ήδη είναι ενταγμένος στο τμήμα Μηχανολογίας θα μπορεί να μαθαίνει τα νέα του τμήματος, να συμμετέχει στις δημόσιες συζητήσεις, να "κατεβάζει" σημειώσεις μαθημάτων που παρακολουθεί αλλά και να ενημερώνεται για τη βαθμολογία του, απλά χρησιμοποιώντας το username που του έχει δώσει εξουσιοδοτημένο εργαστήριο.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης, παράλληλα με την εκπαιδευτική δραστηριότητα, είναι ενεργό στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων και μηχανών.
Ενδεικτικοί τομείς έρευνας και ανάπτυξης παρουσιάζονται παρακάτω:
 
Το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων του Τμήματος λειτουργεί από 1991 και εξειδικεύεται στα ακόλουθα αντικείμενα:
 
Α. Βασική Έρευνα.
Η ανάπτυξη μεθόδου μέτρησης της ποιότητας έχει δώσει την δυνατότητα μελέτης έμβιων και άβιων συστημάτων, συνδέοντας την ολική τους (ενεργειακή, δομική και συμπεριφορική) κατάσταση.
 
Β. Εφαρμοσμένη Έρευνα.

 • Μελέτη αιολικού δυναμικού, ανάπτυξη χαρτών αιολικού δυναμικού, εκτέλεση πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού.

Το Εργαστήριο πιστοποιήθηκε (ISO17025 IEC61400_12) από τα πρώτα ιδρύματα στη Ελλάδα στη λήψη μετρήσεων αιολικού δυναμικού και εγκατέστησε πλέον των 150 ιστών μέτρησης του ανέμου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεγάλο μέρος από το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι κατασκευασμένο στο εργαστήριο και πρωτότυπο.

 • Μελέτη, χωροθέτηση και ανάπτυξη αιολικών πάρκων.

Το Εργαστήριο πιστοποιήθηκε (ISO 9001 IEC61400_1) για την μελέτη ενεργειακών συστημάτων.  Tα πρώτα εμπορικά αιολικά πάρκα που λειτούργησαν στην Κρήτη μελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν από το Εργαστήριο. Έως σήμερα περίπου 50 κατασκευασμένα αιολικά πάρκα έχουν σχεδιαστεί, χωροθετηθεί με μελετηθεί από το Εργαστήριο. Περισσότεροι από 110 μηχανικοί, μελετητές, συντηρητές και κατασκευαστές Αιολικών πάρκων έχουν αποφοιτήσει από το εργαστήριο αυτό.

 • Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και πιστοποίηση μικρών ανεμογεννητριών.

Στο Εργαστήριο έχει σχεδιαστεί κατασκευαστεί και δοκιμαστεί μια σειρά Ανεμογεννητριών ισχύος από μερικά Watt έως 20kW. Ένας τύπος Α/Γ παρήχθη σε 10 αντίτυπα που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν για περισσότερα από 15 ἐτη στην Κρήτη με απόλυτη επιτυχία. Το Εργαστήριο είναι το μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΣΥΔ για τη μέτρηση της καμπύλης ισχύος μικρών ανεμογεννητριών βάσει του προτύπου ISO 17025:2005.

 • Μελέτη, σχεδίαση, χωροθέτηση και ανάπτυξη υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος.

Περισσότεροι των δέκα υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος, όπως ορίζονται στο Ν. 3468/2006, αποτελούμενοι από αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ως μονάδες Α.Π.Ε. και από αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά ή ηλεκτροχημικούς συσσωρευτές, ως μονάδες αποθήκευσης, έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί στην Κρήτη, στην Κάσο, στη Σάμο, στη Ρόδο, στην Αστυπάλαια, στον Άγιο Ευστράτιο και στο Καστελόριζο από το προσωπικό του Εργαστηρίου. Δεκάδες άρθρα έχουν επίσης δημοσιευτεί σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με προτεινόμενες καινοτομίες στη διαστασιολόγηση, στον αλγόριθμο λειτουργίας και στις τεχνικές λεπτομέρειες των υβριδικών σταθμών.

 • Παθητικός κλιματισμός κτηρίων.

Το Εργαστήριο είναι πρωτοπόρο στη μελέτη και στη σχεδίαση του παθητικού κλιματισμού σε σύγχρονα κτήρια. Το ίδιο το κτήριο του Εργαστηρίου, το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποτελεί ένα επιδεικτικό παθητικά κλιματιζόμενο κτήριο. Η λειτουργία του κτηρίου του Εργαστηρίου έχει τεκμηριωθεί με σειρά μετρήσεων θερμοκρασίας στον εσωτερικό και στον εξωτερικό του χώρο στις οποίες αποτυπώνεται η επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους, ανεξάρτητα των συνθηκών περιβάλλοντος, χωρίς την καύση καυσίμων με κατανάλωση ελάχιστης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τον άνεμο.

 • Παραγωγή θερμικής ισχύος από τεχνολογίες Α.Π.Ε.

Στον τομέα της παραγωγής θερμικής ισχύος από τεχνολογίες Α.Π.Ε. (combi-solar systems, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας) το Εργαστήριο έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία περίπου 5 έτη. Καινοτόμα έργα που μελετήθηκαν από το προσωπικό του Εργαστηρίου έχουν ήδη εγκατασταθεί σε σειρά σχολικών κτηρίων ανά την Ελλάδα, στα πλαίσια προγράμματος του ΕΣΠΑ, ενώ προτάσεις και άρθρα έχουν εκπονηθεί για την εφαρμογή εναλλακτικών τεχνολογιών θέρμανσης σε κολυμβητήρια, αθλητικά κέντρα κλπ.

 • Μέτρηση της ποιότητας της ηλεκτρικής ισχύος.

Στον τομέα του ελέγχου συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναπτυχθεί ένα μέτρο της ποιότητας της ισχύος βασισμένο στην έννοια της εντροπίας. Αναπτύχθηκε ο μετρητής της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος πρότυπο του οποίου κατασκευάστηκε και αξιολογήθηκε.

 • Εφαρμογές Εμβιομηχανικής.

Στον τομέα της Εμβιομηχανικής έχουν μεταφερθεί αποτελέσματα από την έρευνα στον Ενεργειακό τομέα και στην μηχανική. Έτσι παρήχθησαν όργανα και μέθοδοι διάγνωσης παθήσεων και βελτιστοποίησης της κινητικής συμπεριφοράς τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε αθλητικές, ακραίες ή παθολογικές περιπτώσεις.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν στον ιστότοπο του Εργαστηρίου: www.wel.teicrete.gr.
 
            Στο Εργαστήριο Αυτοματικής - Ρομποτικής το οποίο λειτουργεί από το 1998, διεξάγεται εφαρμοσμένη έρευνα στην περιοχή των αυτομάτων συστημάτων, της ρομποτικής και της μηχατρονικής, που οδηγεί στην ανάπτυξη συσκευών και συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ρομποτικού βραχίονα πέντε βαθμών ελευθερίας,  κατάλληλου για οδήγηση δέσμης laser μέσα από το  κοίλο σώμα του. Χρηματοδότηση Ινστιτούτο laser, ΙΤΕ.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτότυπου ρομποτικού συστήματος για την απoπαλετοποίηση και το άδειασμα σάκων πολυαιθυλενίου. Σε συνεργασία με την εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης στόλου λεωφορείων και πληροφόρησης των πολιτών για το χρόνο άφιξης στις στάσεις καθώς και για την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε βασικές αρτηρίες της πόλης. Συνεργασία με Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου ‘κελιού’ αντιγραφής και αναπαραγωγής έργων τέχνης από ξύλο. Το σύστημα περιλαμβάνει μονάδα laser αντιγραφής 3 D αντικειμένων, κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας καθώς και CNC μηχανή αναπαραγωγής.
 • Ανάπτυξη ρομπότ αγρού.
 • Ανάπτυξη υποβρυχίου ρομπότ (Από κοινού με το τμήμα Ηλεκτρολογίας).
 • Ανάπτυξη επιδέξιων ρομποτικών δακτύλων.

 
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00