Ανανεωμένη λίστα διαθέσιμων πτυχιακών εργασιών - Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Στον παρακάτω πίνακα (ο οποίος ανανεώνεται κατά διαστήματα) αναφέρονται τα θέματα των πτυχιακών εργασιών οι οποίες είναι διαθέσιμες. Για περισσότερες πλροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να έλθουν σε επαφή με τον αντίστοιχο διδάσκοντα. Εφόσον συμφωνήσουν σε κάποιο θέμα, πρέπει στη συνέχεια να το δηλώσουν στη γραμματεία του τμήματος και στον προϊστάμενο.

Οι φοιτητές μπορούν επίσης να έρχονται σε επαφή με το μόνιμο και το έκτακτο διδακτικό προσωπικό και να αναζητούν από κοινού θέματα τα οποία ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά τους.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 17, 2016 - 12:30

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00