Εγγραφή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν από Πέμπτη 1 Νοεμβρίου
2018 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018
.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι
επιτυχόντες εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος
επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:

α) Αίτηση εγγραφής,

β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
1 κεφ. Α΄ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης,

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι
σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, και

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν
μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από
το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να
διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.

Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα αποσταλούν υπηρεσιακά
στη Σχολή επιτυχίας τους.

Από τη Γραμματεία

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Νοέμβριος 1, 2018 - 09:15
Κατηγορία: 
Γραμματεία

Διεύθυνση:
Περιοχή Τρυπητός (2o χιλιόμετρο Σητείας-Παλαικάστρου)  
723 00 Σητεία Λασηθίου
  

Γραμματεία
Κουρουπάκη Νεκταρία 28430-29492  nektaria@staff.teicrete.gr

Fax: 2843026683