ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΚΥ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΚΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν υποβάλλει αίτηση στο ΙΚΥ και καλούνται να στείλουν τις σχετικές βεβαιώσεις, ότι  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης τους μέσω του συστήματος Πανδώρας.
Επιλέγετε στο Θέμα των βεβαιώσεων  «Άλλο» και στο αντίστοιχο κουτί, για  τη βεβαίωση  οπού αναφέρεται ο τρόπος εισαγωγής , το έτος εγγραφής,  το τρέχον έτος σπουδών,  τον συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών,  και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των μαθημάτων, σημειώνετε «βεβαίωση ΙΚΥ»
Η συγκεκριμένη βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά και αποστέλλεται στο  email σας.
 
Ως αφορά την  βεβαίωση μη διαμονής σε Εστία με τον ίδιο τρόπο επιλέγετε  στο Θέμα των βεβαιώσεων  «Άλλο» και στο αντίστοιχο κουτί σημειώνετε «μη διαμονή σε Εστία».
Για τη συγκεκριμένη βεβαίωση δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής  και παραλαμβάνεται από την Γραμματεία.
 
Για την Μέριμνα Τμήμα Διατροφής και Διαιατολογίας
Πατσιανωτάκη Κατερίνα
Τηλ: 28430 29494
 
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Σεπτέμβριος 4, 2018 - 11:15
Κατηγορία: 
Γραμματεία

Διεύθυνση:
Περιοχή Τρυπητός (2o χιλιόμετρο Σητείας-Παλαικάστρου)  
723 00 Σητεία Λασηθίου
  

Γραμματεία
Κουρουπάκη Νεκταρία 28430-29492  nektaria@staff.teicrete.gr

Fax: 2843026683