ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, για τα άγαμα τέκνα τακτικών και έκτακτων μελών Λεσχών
που φοιτούν στη σχολή σας, επιτρέπεται η σίτιση τους στη Λέσχη της Π.Α. που
εδρεύει στη Σητεία.
2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν στην 11 η Μοίρα
Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης είναι:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους.
β) Βεβαίωση-Πιστοποιητικού της σχολής που φοιτά.
γ) Βεβαίωση ότι ο αιτών είναι μέλος Λέσχης Μονάδας της Π.Α.
δ) Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
3. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Ανθγό
(ΤΤΗ) Τζερνιά Παντελή, Προϊστάμενο Λέσχης Σητείας, στα τηλ. 28430-22366 και
6983507028.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ασμχος (ΕΑ) Μάριος Σφενδουράκης
Διοικητής

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Οκτώβριος 12, 2018 - 10:30
Κατηγορία: 
Γραμματεία

Διεύθυνση:
Περιοχή Τρυπητός (2o χιλιόμετρο Σητείας-Παλαικάστρου)  
723 00 Σητεία Λασηθίου
  

Γραμματεία
Κουρουπάκη Νεκταρία 28430-29492  nektaria@staff.teicrete.gr

Fax: 2843026683