Διοικητικό

Προσωπικό 

Το τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας είναι στελεχωμένο με εκπαιδευτικό, ειδικό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.
 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ)
Το εκπαιδευτικό Προσωπικό κατανέμεται κατά βαθμίδα ως εξής:
 
Καθηγητές
 
Δρ. Βασίλης Ζαφειρόπουλος
(Πρόεδρος Τμήματος)
Τηλ: 2843029496, 2843020001
Email: zafir@staff.teicrete.gr

 
Αναπληρωτές Καθηγητές
 
Δρ. Γεώργιος Α. Φραγκιαδάκης,    
(Αναπληρωτής Πρόεδρος  Τμήματος)
Τηλ: 28430-20016
Email:fragkiadakis@staff.teicrete.gr

 
Επίκουροι Καθηγητές
 
Δρ. Αναστασία Μαρκάκη,
Τηλ: 28430 - 29491
Email: anmarkaki@staff.teicrete.gr

 
Λέκτορες
 
Δρ. Ασπα Σπυριδάκη,
Τηλ: 28430- 20015
Email: aspaspyridaki@staff.teicrete.gr

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Δρ. Τσικαλάκης Γεώργιος
τηλ: 28430-29499
Email: gtsikalakis@staff.teicrete.gr

 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
 
Θαλασσινός Νικόλαος M.Sc
Τηλ: 28430-20014
Email: thalassinos@staff.teicrete.gr
 
Σφακιανάκη Ειρήνη M.Sc
Τηλ: 28430-20013
Email: sfakianaki@staff.teicrete.gr 

Σφενδουράκης Γιάννης
τηλ: 28430-29498
Email: sfendourakis@staff.teicrete.gr

 
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες συμπληρώνονται με την απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και την πρόσληψη επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών.
 
Διοικητικό Προσωπικό
 
Προϊσταμένη Γραμματείας
Παπαθανασάκη Κατερίνα 28430-29497 papathanasaki@staff.teicrete.gr
 
Κουρουπάκη Νεκταρία 28430-29492 nektaria@staff.teicrete.gr
Λεθιωτάκης Παύλος 28430-20005 pavlos@staff.teicrete.gr
Πατσιανωτάκη Κατερίνα 28430-28286 patsianokat@staff.teicrete.gr
Ριτζάκης Γιώργος 28430-29495 georritz@staff.teicrete.gr
 

Διεύθυνση:
Περιοχή Τρυπητός (2o χιλιόμετρο Σητείας-Παλαικάστρου)  
723 00 Σητεία Λασηθίου
  

Γραμματεία
Κουρουπάκη Νεκταρία 28430-29492  nektaria@staff.teicrete.gr

Fax: 2843026683