Εξετάσεις εργαστηρίων: Μετρολογίας - Περιβαλλοντικής Στατιστικής - Περιβαλλοντικής Στατιστικής & Αναλυτικής Μετρολογίας

Για την εξέταση των εργαστηρίων, παρακαλώ να κάνετε εγγραφή στην αντίστοιχη "Ομάδα Χρηστών" που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο e-class, στο μάθημα "Περιβαλλοντική Στατιστική & Αναλυτική Μετρολογία.".

Τηε Δευτέρα, 10 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης θα εισέλθετε στην αντίστοιχη "Τηλεσυνεργασία" για να γίνει η ταυτοποίηση και να σας δωθούν περαιτέρω οδηγίες.

Βασίλης Σάλτας

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Ιανουάριος 15, 2021 - 20:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία:
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ρωμανού 3,TEI, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ

E-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τσακυρίδου Αναστασία
Τηλέφωνο:    28210-23.010
                  28210-23057
FAX: 28210-23.003
tsakiridou@staff.teicrete.gr
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Καθημερινά 11:00 έως 13:00.

Πρόεδρος:
Δρ. Μαραβελάκης Μανόλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
marvel@chania.teicrete.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Δρ. Κατσίβελα Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
katsivela@chania.teicrete.gr