ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Έπειτα από την παραλαβή του ονομαστικού πίνακα αιτούντων μετεγγραφής, του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από το Υπουργείο, παρακαλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε., προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν, καθώς και την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους.
Πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν εργαστηριακό μάθημα στο τρέχον εξάμηνο, θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση ωρών παρακολούθησης από τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος στο ΤΕΙ εισαγωγής τους.

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται το διάστημα από Τετάρτη 08-11-2016 έως και Πέμπτη 16-11-2016 και ώρες 10:00 με 13:00.
Επισημαίνεται ότι, η Γραμματεία του Τμήματος θα ενημερώσει το συντομότερο δυνατό τους υποψήφιους, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου τους, εάν γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο Τμήμα, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Χανιά 08/11/2017
Από τη Γραμματεία

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 8, 2017 - 12:30 to Πέμπτη, Νοέμβριος 30, 2017 - 12:30

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία:
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ρωμανού 3,TEI, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ

E-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τσακυρίδου Αναστασία
Τηλέφωνο:    28210-23.010
                  28210-23057
FAX: 28210-23.003
tsakiridou@staff.teicrete.gr
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Καθημερινά 11:00 έως 13:00.

Πρόεδρος:
Δρ. Μαραβελάκης Μανόλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
marvel@chania.teicrete.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Δρ. Κατσίβελα Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
katsivela@chania.teicrete.gr