ΔΙΑΛΕΞΗ: Περί της εκπαίδευσης των Μηχανικών στην Ελλάδα

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
17-05-2016 14:00 to 15:45

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΛΕΞΗ Περί της εκπαίδευσης των Μηχανικών στην Ελλάδα
Δρ. Δημήτρης Χρηστάκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

Τρίτη 17 Μαΐου, Αίθουσα συνεδριάσεων νέου κτιρίου ΣΤΕΦ
(Καφές: 14.00 μ.μ., Έναρξη διαλέξεως: 14.15 μ.μ.)

Ένα νοερό ταξίδι από την έννοια της λογοτεχνίας στην έννοια της τεχνολογίας με ορισμούς εννοιών για τον προσδιορισμό ορατών προορισμών ζωής
Ορίζεται η έννοια της παιδείας και η έννοια του μηχανικού στην Ελλάδα σήμερα. Εξ αυτών των εννοιών συμβατικά προκύπτει η έννοια της εκπαίδευσης του μηχανικού.
Η παιδεία καθορίζεται από την σχέση της με την οικονομία και την κοινωνία. Η παιδεία, η οικονομία και η κοινωνία είναι οι τρεις υποστάσεις του πολιτισμού, καμιά δεν υπάρχει μόνη της και η κάθε μια υπόσταση, καθοριζόμενη από τις δύο άλλες, ορίζει τον πολιτισμό του ανθρώπου. Κάθε ρήξη της λειτουργικής σύνθεσης των τριών αυτών υποστάσεων είναι ρήξη του πολιτισμού ως οντότητας καθορίζουσας τον άνθρωπο ως έννοια. Η παιδεία, είναι η υπόσταση εκείνη του πολιτισμού που προάγει τον πολιτισμό και τον ωθεί στην εξέλιξή του. Παιδεία χωρίς έρευνα δεν νοείται και η παιδεία είναι το πεδίο στο οποίο ο πολιτισμός ξαναβρίσκει την ενότητά του, όταν τη χάνει, ως έννοια και ως λειτουργία. Στο σχήμα του ορισμού του ανθρώπινου πολιτισμού, ορίζεται η έννοια της παιδείας.
Ως μηχανικό νοούμε όποιον φτιάχνει μηχανές και ο μηχανικός ορίζεται μέσω της μηχανής. Γίνεται μια αναδρομή στην ιστορία της λέξης μηχανή από την εποχή του Αριστοτέλη ως σήμερα και δοκιμάζεται η έννοια αυτή της μηχανής για την λειτουργικότητά της στην σημερινή κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Φαίνεται ότι ο ορισμός του Αριστοτέλη δεν είναι κοινωνικά και οικονομικά επαρκής και αυτή η ανεπάρκεια καλύπτεται με την αντικατάσταση της έννοιας της μηχανής με την έννοια του τεχνήματος. Έτσι αποκαθίσταται η ενότητα του πολιτισμού με την γένεση της οικονομίας από την κοινωνία των ανθρώπων. Αυτοί οι κοινωνούντες άνθρωποι ορίζουν την παιδεία τους μέσω της κοινωνίας τους. Ο ορισμός του πολιτισμού αποδεικνύεται αναγκαίος και αρκετός για τον ορισμό της έννοιας της ελευθερίας του ανθρώπου.
Αφού οριστούν οι έννοιες, του πολιτισμού, του προσώπου του ανθρώπου, του κόσμου στον οποίο ζει ο άνθρωπος και του νόμου που νέμει τη ζωή και το θάνατο στον κόσμο αυτό και αφού αυτές οι πρωταρχικά νοήσιμες έννοιες γίνουν νοητές χάριν και λόγω της κοινωνίας μας, τότε ορίζεται με ασφάλεια και ικανή απόδοση η έννοια της παιδείας και ειδικότερα, της παιδείας του μηχανικού ως αφορμή για τον προσδιορισμό του τεχνήματος.
Το τέχνημα ορίζεται ως λειτουργικό μέλος του κοινωνούντος ανθρώπου, μέλους που καθορίζει την ύπαρξη και την επιβίωση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει χωρίς τεχνήματα, ζει με τεχνήματα μέσα σε τεχνήματα και γεννά παράλληλα τέκνα και τεχνήματα. Ο άνθρωπος μπορεί να χάσει πολλά μέλη του σώματός του, δεν μπορεί όμως να χάσει όλα τα ρούχα του και να παραμείνει ον κοινωνικό. Η ρίζα των λέξεων τέχνημα και τέκνον είναι η ίδια και ταυτίζεται με τη ρίζα του γεννήτορα τους, του ανθρώπου. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00