ΔΙΑΛΕΞΗ: "Engineering virtual internships", Αίθουσα συνεδριάσεων νέου κτιρίου ΣΤΕΦ

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
20-04-2016 11:00 to 13:30
Naomi Chesler Biomedical Engineering Department University of Winsconsin, USA 

Engineering virtual internships

Engineering virtual internships are a novel paradigm for providing authentic engineering experiences in the first-year curriculum based on the learning sciences theory of epistemic frames. This approach can (a) enable students to solve complex engineering problems in a mentored, collaborative environment; (b) allow educators to assess engineering thinking; and (c) provide an introductory experience that students enjoy and find valuable. Furthermore, engineering virtual internships have been shown to increase students’—and especially women’s—interest in and motivation to pursue engineering degrees. When implemented in first- year engineering curricula more broadly, the potential impact of engineering virtual internships on the size and diversity of the engineering workforce could be dramatic. 

 

Hosts: Dr. E. Metaxa & Dr. K. Tzirakis 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00