Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή - " ΣΕ-11 "(Νεοεισαχθέντες Φοιτητές Ακ.Έτους 2016-17 )

Σας ενημερώνουμε ότι έχει σταλεί  από την Στατιστική Υπηρεσία και σε έντυπη μορφή το «ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ» ΣΕ-11, που αφορά τους νεοεισαχθέντες φοιτητές ακ.έτους 2016-17.
Οι εγγραφέντες φοιτητές κατά την προσέλευσή τους στην Γραμματεία , προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, θα ερωτηθούν εάν έχουν συμπληρώσει το ΣΕ-11 κατά την εγγραφή τους στο σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής.
Στην αντίθετη περίπτωση θα συμπληρώνετε στην Γραμματεία σε πρωτότυπη μορφή
ή μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 

 https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp

Από την Γραμματεία

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 14, 2016 - 15:30 to Πέμπτη, Οκτώβριος 20, 2016 - 15:30

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00