Επόμενη εξέταση πτυχιακών εργασιών

Η επόμενη εξέταση πτυχιακών εργασιών θα διεξαχθεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου.

Οι πτυχιακές εργασίες θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Οκτώβριος 12, 2016 - 17:15 to Τετάρτη, Δεκέμβριος 7, 2016 - 17:15

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00