Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων

Το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης λειτουργεί από 1991 και εξειδικεύεται στα ακόλουθα αντικείμενα:
Α. Βασική Έρευνα.
Η ανάπτυξη μεθόδου μέτρησης της ποιότητας έχει δώσει την δυνατότητα μελέτης έμβιων και άβιων συστημάτων συνδέοντας την ολική τους (ενεργειακή, δομική και συμπεριφορική) κατάσταση. 

  1. Μελέτη αιολικού δυναμικού, ανάπτυξη χαρτών αιολικού δυναμικού, εκτέλεση πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού.

Το Εργαστήριο πιστοποιήθηκε (ISO17025 IEC61400_12) από τα πρώτα ιδρύματα στη Ελλάδα στη λήψη μετρήσεων αιολικού δυναμικού και εγκατέστησε πλέον των 150 ιστών μέτρησης του ανέμου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεγάλο μέρος από το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι κατασκευασμένο στο εργαστήριο και πρωτότυπο.

  1. Μελέτη, χωροθέτηση και ανάπτυξη αιολικών πάρκων.

Το Εργαστήριο πιστοποιήθηκε (ISO 9001 IEC61400_1) για την μελέτη ενεργειακών συστημάτων.  Tα πρώτα εμπορικά αιολικά πάρκα που λειτούργησαν στην Κρήτη μελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν από το Εργαστήριο. Έως σήμερα περίπου 50 κατασκευασμένα αιολικά πάρκα έχουν σχεδιαστεί, χωροθετηθεί με μελετηθεί από το Εργαστήριο. Περισσότεροι από 110 μηχανικοί, μελετητές, συντηρητές και κατασκευαστές Αιολικών πάρκων έχουν αποφοιτήσει από το εργαστήριο αυτό.

  1. Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και πιστοποίηση μικρών ανεμογεννητριών.

Στο Εργαστήριο έχει σχεδιαστεί κατασκευαστεί και δοκιμαστεί μια σειρά Ανεμογεννητριών ισχύος από μερικά Watt ;evw 20kW. Ένας τύπος Α/Γ παρήχθη σε 10 αντίτυπα που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν για περισσότερα από 15 ἐτη στην Κρήτη με απόλυτη επιτυχία. Το Εργαστήριο είναι το μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΣΥΔ για τη μέτρηση της καμπύλης ισχύος μικρών ανεμογεννητριών βάσει του προτύπου ISO 17025:2005.

  1. Μελέτη, σχεδίαση, χωροθέτηση και ανάπτυξη υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος.

Περισσότεροι των δέκα υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος, όπως ορίζονται στο Ν. 3468/2006, αποτελούμενοι από αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ως μονάδες Α.Π.Ε. και από αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά ή ηλεκτροχημικούς συσσωρευτές, ως μονάδες αποθήκευσης, έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί στην Κρήτη, στην Κάσο, στη Σάμο, στη Ρόδο, στην Αστυπάλαια, στον Άγιο Ευστράτιο και στο Καστελόριζο από το προσωπικό του Εργαστηρίου. Δεκάδες άρθρα έχουν επίσης δημοσιευτεί σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με προτεινόμενες καινοτομίες στη διαστασιολόγηση, στον αλγόριθμο λειτουργίας και στις τεχνικές λεπτομέρειες των υβριδικών σταθμών.

  1. Παθητικός κλιματισμός κτηρίων.

Το Εργαστήριο είναι πρωτοπόρο στη μελέτη και στη σχεδίαση του παθητικού κλιματισμού σε σύγχρονα κτήρια. Το ίδιο το κτήριο του Εργαστηρίου, το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποτελεί ένα επιδεικτικό παθητικά κλιματιζόμενο κτήριο. Η λειτουργία του κτηρίου του Εργαστηρίου έχει τεκμηριωθεί με σειρά μετρήσεων θερμοκρασίας στον εσωτερικό και στον εξωτερικό του χώρο στις οποίες αποτυπώνεται η επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους, ανεξάρτητα των συνθηκών περιβάλλοντος, χωρίς την καύση καυσίμων με κατανάλωση ελάχιστης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τον άνεμο.

  1. Παραγωγή θερμικής ισχύος από τεχνολογίες Α.Π.Ε.

Στον τομέα της παραγωγής θερμικής ισχύος από τεχνολογίες Α.Π.Ε. (combi-solar systems, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας) το Εργαστήριο έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία περίπου 5 έτη. Καινοτόμα έργα που μελετήθηκαν από το προσωπικό του Εργαστηρίου έχουν ήδη εγκατασταθεί σε σειρά σχολικών κτηρίων ανά την Ελλάδα, στα πλαίσια προγράμματος του ΕΣΠΑ, ενώ προτάσεις και άρθρα έχουν εκπονηθεί για την εφαρμογή εναλλακτικών τεχνολογιών θέρμανσης σε κολυμβητήρια, αθλητικά κέντρα κλπ.

  1. Μέτρηση της ποιότητας της ηλεκτρικής ισχύος.

Στον τομέα του ελέγχου συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναπτυχθεί ένα μέτρο της ποιότητας της ισχύος βασισμένο στην έννοια της εντροπίας. Αναπτύχθηκε ο μετρητής της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος πρότυπο του οποίου κατασκευάστηκε και αξιολογήθηκε.

  1. Εφαρμογές Εμβιομηχανικής.

Στον τομέα της Εμβιομηχανικής έχουν μεταφερθεί αποτελέσματα από την έρευνα στον Ενεργειακό τομέα και στην μηχανική. Έτσι παρήχθησαν όργανα και μέθοδοι διάγνωσης παθήσεων και βελτιστοποίησης της κινητικής συμπεριφοράς τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε αθλητικές, ακραίες ή παθολογικές περιπτώσεις.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν στον ιστότοπο του Εργαστηρίου: www.wel.teicrete.gr.
 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00