Εργαστήριο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών

Στο εν λόγω εραστήριο μελετώνται και επιλύονται προβλημάτων μη-γραμμικού
χαρακτήρα με χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων. Ενδεικτικές
περιπτώσεις τέτοιων προβλημάτων αποτελούν οι μη-γραμμικές διαφορικές
εξισώσεις, στις οποίες υπεισέρχεται η p-Λαπλασιανή, με εφαρμογές μεταξύ
άλλων στα μη-Νευτώνεια ρευστά, το φαινόμενο της συμπύκνωσης Bose-Einstein
και η μη-γραμμική εξίσωση του Schrödinger που το περιγράφει (Μαθηματική
Φυσική). Επίσης περιλαμβάνονται και προβλήματα που συνδέονται με τη
μελέτη και την υπολογισιμότητα των λεγόμενων ειδικών συναρτήσεων, μια
κατηγορία μαθηματικών συναρτήσεων με κομβικό ρόλο στις εφαρμογές, καθώς
συνιστούν λύση μαθηματικών μοντέλων που περιγράφουν κυρίαρχα φαινόμενα
σε διάφορους τομείς της Εφαρμοσμένης Επιστήμης, από την Αεροναυπηγική,
ως τη Μαθηματική Φυσική.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00