ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ - Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται  ΑΥΣΤΗΡΑ για άμεση ανάρτηση των πτυχιακών εργασιών  είναι:
(1) Το αρχείο της πτυχιακής εργασίας να είναι σε word  ή pdf  και να περιέχει Εξώφυλλο,   Περιεχόμενα, Κύριος μέρος, Επίλογος, και Βιβλιογραφία.
(2) Μαζί με την εργασία κρίνεται αναγκαίο να παραδίδεται και ένα δεύτερο αρχείο κειμένου (word)  με :
Περίληψη της εργασίας 5-10 γραμών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
Τον τίτλο της εργασίας στην Αγγλική γλώσσα
Τουλάχιστον 3 λέξεις κλειδιά σχετικές με την εργασία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.(3)  To συνοδευτικό υλικό της εργασίας (πχ. video, εικόνες, σχέδια, αρχεία html, εκτελέσιμα αρχεία κλπ) θα προτιμάται σε συγκεκριμένο τύπο αρχείου (Δείτε συννημένο αρχείο). 
(4)  Ο σπουδαστής πρέπει  να καταθέτει την εργασία του στην Κεντρική Βιβλιοθήκη μετά την παρουσίαση  και αφού  έχουν ολοκληρωθεί οι διορθώσεις  που πιθανόν να χρειάζεται.
 Από τη βιβλιοθήκη
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 17, 2016 - 12:00

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00