Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής

Οι στόχοι του Εργαστηρίου κινούνται  στην κατεύθυνση της υλοποίησης ερευνητικών – αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στα πεδία της Ρομποτικής, της Μηχατρονικής, και του Αυτόματου Ελέγχου. 

 Ο βασικός ερευνητικός πυλώνας του εργαστηρίου είναι η σχεδίαση/σύνθεση, και η κατασκευή Ρομποτικών και Μηχατρονικών συστημάτων τα οποίοι αντεπεξέρχονται σε πραγματικά προβλήματα που παρουσιάζονται στα συστήματα παραγωγής και γενικότερα στην έρευνα. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για Ρομποτικά και Μηχατρονικά Συστήματα βελτιστοποιημένα για την εκάστοτε εφαρμογή όπου η σύνθεση και ο πρόσφορος έλεγχος τους, μπορεί υπό συνθήκες να αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση.

 Ειδικότερα ερευνητικά αντικείμενα των μελών της Ομάδας αποτελούν τα υποβρύχια και βιομιμητικά ρομποτικά συστήματα, τα ρομπότ εργασιών σε θερμοκήπια, οι ρομποτικοί μηχανισμοί επιδέξιων χειρισμών αντικειμένων, οι εφαρμογές της 3Δ όρασης, και η θεωρητική μελέτη συστημάτων αυτόματου ελέγχου. Στο εργαστήριο προωθείται επίσης και μια σειρά από δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού και πειραματικών διατάξεων για την ενίσχυση της εκπαιδευτική διαδικασίας και την διάδοση του αντικειμένου της Μηχατρονικής, της Ρομποτικής  και του Αυτομάτου Ελέγχου ανάμεσα στους σπουδαστές.

 Αξιοποιώντας και επεκτείνοντας την παραπάνω τεχνογνωσία, το Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής φιλοδοξεί να καταστήσει το Τ.Ε.Ι. Κρήτης σημείο αναφοράς για μια σειρά από ερευνητικά πεδία καινοτόμα για τα Ελληνικά δεδομένα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00