ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η ανανέωση των εγγραφών και η δήλωση των μαθημάτων για όλους τους φοιτητές (εκτός
των πρωτοετών) θα γίνονται ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 27/09/2018 έως και την
Κυριακή 07/10/2018 και ώρα 23.59.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τις δηλώσεις των μαθημάτων είναι:
https://student.teicrete.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ
Από Πέμπτη 27/09/2018 έως και Κυριακή 07/10/2018 όλοι οι φοιτητές έχουν τη
δυνατότητα να δηλώνουν τα θεωρητικά Μαθήματα.
Από Πέμπτη 27/09/2018 έως και Κυριακή 30/09/2018 θα γίνεται η εγγραφή σε ομάδες
εργαστηριακών Μαθημάτων μόνο των Εργαστηρίων του τυπικού Εξαμήνου των
φοιτητών.
Από Δευτέρα 01/10/2018 και έως το τέλος των εγγραφών το Σύστημα θα ανοίξει και για
τους υπόλοιπους φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν εργαστηριακά Μαθήματα πέραν
του τυπικού τους Εξαμήνου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι με κοινή απόφαση των Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων,
Φοιτητικής Μέριμνας και Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης οι εγγραφές των
φοιτητών σε εργαστηριακές ομάδες θα γίνουν ως εξής:
1. Όλες οι δηλώσεις θα γίνουν στις εργαστηριακές ομάδες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
2. Υπόχρεοι εγγραφής στις εργαστηριακές ομάδες θα είναι οι φοιτητές που κατά
προτεραιότητα:
     Το εργαστηριακό Μάθημα είναι του εξαμήνου τους, και στη συνέχεια
     Φοιτητές που δεν το έχουν δηλώσει ποτέ αλλά βρίσκονται σε άλλο
εξάμηνο.

3. Οι φοιτητές που το έχουν δηλώσει στο παρελθόν (μη υπόχρεοι) θα εγγραφούν σε
μια και μόνο εργαστηριακή ομάδα (ΜΥΠ) που δεν θα έχει περιορισμό θέσεων, ως
εξής:
     Όσοι έχουν βαθμολογία από 0,10 έως και 4,99
4. Οι φοιτητές που έχουν βαθμολογία μηδέν (0,00) δεν υπάρχει βαθμός στο όνομά
τους, έχουν ποινή μη εγγραφής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

     Δηλώνετε Μαθήματα μονών Εξαμήνων,
     Οι φοιτητές που χρωστούν Πτυχιακή – Πρακτική κάνουν μόνο ανανέωση
εγγραφής.
     Για ολοκλήρωση της Δήλωσης πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποστολή»
     Οι δηλώσεις των φοιτητών του πρώτου εξαμήνου τόσο για τις θεωρίες όσο και για
τις εργαστηριακές ομάδες γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και στη
συνέχεια τους δίνετε η δυνατότητα αλλαγής εργαστηριακής ομάδας, εφόσον το
επιθυμούν και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση.
     Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα,
ώστε να ελέγχετε αυτό που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα
μαθήματα που επιθυμείτε.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 27, 2018 - 13:45
Κατηγορία: 
Γραμματεία

Διεύθυνση:
Περιοχή Τρυπητός (2o χιλιόμετρο Σητείας-Παλαικάστρου)  
723 00 Σητεία Λασηθίου
  

Γραμματεία
Κουρουπάκη Νεκταρία 28430-29492  nektaria@staff.teicrete.gr

Fax: 2843026683