Προκήρυξη νέων θέσεων (4ος Κύκλος) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική & Πολυμέσα» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Για περισσότερες πληροφορίες  ανατρέξατε στα επισυναπτόμενα  αρχεία.
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, May 26, 2015 - 09:15

Head of the Department οf Informatics Engineering
Malamos Athanasio ASSOCIATE PROFESSOR, amalamos@hmu.gr

Deputy Head of the Department οf Informatics Engineering
Marias Kostas ASSOCIATE PROFESSOR, kmarias@hmu.gr

Secretary
Address: Department of Informatics Engineering, School of EngineeringTEI of Crete, Heraklion, Crete, P.O Box: 71500
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Tel: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
Fax: 2810-379717
Website: http://www.ie.teicrete.gr

Administrators
Tel: 2810-379776