ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους σπουδαστές/τριες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν τη ΠΡΑΚΤΙΚΗ τους άσκηση, ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Πληροφορικής του Πα.Γ.Ν.Η.
Δυνατότητα Χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ
 
Πληροφορίες
Τηλ. 2810-392211                                                                                                                Τηλ. 2810-392031
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, September 26, 2014 - 13:15

Head of the Department οf Informatics Engineering
Malamos Athanasio ASSOCIATE PROFESSOR, amalamos@hmu.gr

Deputy Head of the Department οf Informatics Engineering
Marias Kostas ASSOCIATE PROFESSOR, kmarias@hmu.gr

Secretary
Address: Department of Informatics Engineering, School of EngineeringTEI of Crete, Heraklion, Crete, P.O Box: 71500
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Tel: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
Fax: 2810-379717
Website: http://www.ie.teicrete.gr

Administrators
Tel: 2810-379776