Ανακοίνωση για το πρακτική ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης ενημερώνει τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης ότι από 1/3/2016 ξεκινά νέο έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» - ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο έργο ΕΣΠΑ θα αποζημιώνονται, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης, ως εξής:

  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (φοιτητές άνω των 25 ετών) με το ποσό των 523,50 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 243,50 €  από τον εργοδότη)
  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (φοιτητές κάτω των 25 ετών) με το ποσό των 456,50 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,50 €  από τον εργοδότη)
  • Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου και των ΟΤΑ με το  ποσό των 276,08 € μηνιαίως (100,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,08 € από το φορέα απασχόλησης)
  • Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το ποσό των 269,00 € μηνιαίως από το έργο ΕΣΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης, τηλ: 2810 379337 / 379472 ή στον υπεύθυνο πρακτικής Τμήματος.
 
Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Φεβρουάριος 23, 2016 - 13:45

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00