Πρακτική Άσκηση - ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ – Χειμερινό Εξάμηνο 2016 - 2017
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης ότι εγκρίθηκε χρηματοδότηση του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» - ΕΣΠΑ 2014-2020 για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.
Τοποθετήσεις φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης από το ΕΣΠΑ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο θα γίνουν ως εξής:

  • Για φοιτητές των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Διατροφής & Διαιτολογίας η ημερομηνία έναρξης ΠΑ είναι η 1η Οκτωβρίου 2016, κατάθεση δικαιολογητικών το αργότερο έως 22 Σεπτεμβρίου.
  • Για φοιτητές όλων των υπόλοιπων Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης η ημερομηνία έναρξης ΠΑ είναι η 1η Νοεμβρίου 2016, κατάθεση δικαιολογητικών το αργότερο έως 11 Οκτωβρίου.

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε θέσεις ΕΣΠΑ, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους α) Αίτηση Φοιτητή και β) Βεβαίωση Αποδοχής από το φορέα απασχόλησης (κατεβάστε τα έντυπα εδώ).
Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο έργο ΕΣΠΑ θα αποζημιωθούν, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης, ως εξής:

  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (φοιτητές άνω των 25 ετών) με το ποσό των 523,50 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 243,50 €  από τον εργοδότη)
  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (φοιτητές κάτω των 25 ετών) με το ποσό των 456,50 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,50 €  από τον εργοδότη)
  • Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου και των ΟΤΑ με το  ποσό των 276,08 € μηνιαίως (100,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,08 € από το φορέα απασχόλησης)
  • Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως από το έργο ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης.

Οδηγίες προς Φοιτητές
Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση μέσω του έργου ΕΣΠΑ 2014-2020, διατίθενται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης: https://praktiki.teicrete.gr/en/guidelines
 
Οδηγίες για τους Φορείς Υποδοχής Φοιτητών
 Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Ο κωδικός θέσης συμπληρώνεται στο έντυπο Βεβαίωση Αποδοχής και Απασχόλησης για τον κάθε φοιτητή/τρια που επιθυμούν να απασχολήσουν (οδηγίες εδώ) .
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης ή στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης Τμήματος.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης
Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνα: 2810 379-337, -372, -472
Fax: 2810 319281, Email: gpa@staff.teicrete.gr
Web Address: https://praktiki.teicrete.gr/
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 21, 2016 - 09:00 to Τρίτη, Μάρτιος 21, 2017 - 09:00

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00