Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής

“Στόχος του εργαστηρίου είναι α) η διαχείριση της καινοτομίας και μεταφορά τεχνολογίας σε παραγωγικές μονάδες β) αποτελεί περιβάλλον υλοποίησης καινοτόμων ιδεών και γ) στοχεύει στη σύνδεση του επιχειρηματικού με τον ακαδημαϊκό κόσμο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

 Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή τεμαχίων με χρήση σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών, βασιζόμενων σε τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης, ανάστροφης μηχανικής και κατεργασιών ακριβείας με χρήση της τεχνολογίας της ψηφιακής καθοδήγησης. Τα τεμάχια αυτά σχετίζονται με διεργασίες και εφαρμογές από διάφορους επιστημονικούς χώρους, όπως η βιομηχανία, η ιατρική και ο πολιτισμός."

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00