Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνει από το Φθινόπωρο του 2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» (MScin AppliedScience and Technology in AgricalturalProduction).Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εφοδιάσει αποφοίτους, Ελληνικών αλλά και ξένων ΑΕΙ, του συνόλου των Τμημάτων των Σχολών Γεωπονίας (Φυτικής Παραγωγής, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ζωικής Παραγωγής, Τροφίμων κλπ), Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος και άλλων συναφών ειδικοτήτων, με γνώσεις που αφορούν το σύνολο των αντικειμένων της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μέσα από την οπτική της εφαρμογής και της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης και αξιοποίησης. Η ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: http://www.teicrete.gr/mscagro Παράλληλα το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων συμμετέχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού κυρίως, στα οποία συμμετέχουν απόφοιτοι του Τμήματος αλλά και άλλων Γεωπονικών όσο και άλλων Τμημάτων συναφών επιστημών Παν/μίων και ΤΕΙ της χώρας. Επίσης στο Τμήμα εκπονούνται προγράμματα διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία με άλλα Παν/μιακά Ιδρύματα. Το νέο Τμήμα στοχεύει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καλής λειτουργίας του προπτυχιακού του προγράμματος στη λειτουργία ενός αυτόνομου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σχετικού με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και αειφορικών πρακτικών στην γεωργία.

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email