6ο Εξάμηνο

A/A Βάρος Μάθημα Τομέας Τύπος Μαθήματος
1
60
Γεωργικός Πειραματισμός Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Οικονομίας Επιλογής Υποχρεωτικό, Υποβάθρου
2
61
Εφαρμ. Πληροφορικής και Νέες Τεχν. στη Γεωργία Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Οικονομίας Επιλογής Υποχρεωτικό, Υποβάθρου
3
62
Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Εξοπλισμός Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Οικονομίας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Υποχρεωτικό
4
63
Γεωργικές Βιομηχανίες Παραγωγής & Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Υποχρεωτικό
5
64
Ειδικά Θέματα Λαχανοκομίας Παραγωγής & Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Υποχρεωτικό
6
65
Ειδική Αμπελουργία-Αμπελογραφία Παραγωγής & Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Υποχρεωτικό
7
66
Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα Παραγωγής & Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Υποχρεωτικό
8
67
Παραγωγή και Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Παραγωγής & Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων Επιλογής Υποχρεωτικό, Υποβάθρου
9
68
Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Συστήματα Τροφίμων Παραγωγής & Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων Επιλογής Υποχρεωτικό, Υποβάθρου
10
69
Γεωργική Φαρμακολογία Βιολογικών Εφαρμογών Υποβάθρου, Υποχρεωτικό
11
70
Ειδική Φυτοπαθολογία Βιολογικών Εφαρμογών Υποβάθρου, Υποχρεωτικό
12
71
Σεμινάριο Βιολογικών Εφαρμογών Υποβάθρου, Υποχρεωτικό
13
72
Χημεία Τροφίμων Βιολογικών Εφαρμογών Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Υποχρεωτικό
14
73
Διαχείριση Οικοσυστημάτων Βιολογικών Εφαρμογών Επιλογής Υποχρεωτικό, Υποβάθρου
15
74
Ειδικά Θέματα Βιοτεχνολογίας Βιολογικών Εφαρμογών Επιλογής Υποχρεωτικό, Υποβάθρου

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email