Πρόεδρος & Υπεύθυνοι Τομέων

Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων:
Δρ.  Γκούμας Δημήτριος,  Καθηγητής,   e-mail: dgoumas@staff.teicrete.gr τηλέφωνο: (2810) 379464

Το Συμβούλιο του Τμήματος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, ως Πρόεδρο και τους Υπευθύνους Τομέων Μαθημάτων. Οι Υπεύθυνοι των Τομέων Μαθημάτων του για τα Ακαδημαϊκά  Έτη  2017 -2018 είναι:

Τομέας εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Οικονομίας
Δρ. Δραγασάκη Μαγδαληνή,   Καθηγητής,   e-mail: dragasaki@staff.teicrete.gr
τηλέφωνο: (2810)379443

Τομέας Παραγωγής και Ποιότητας Γεωργικών Προιόντων
Δρ. Γουμενάκη Ελένη, Καθηγήτρια,   e-mail: egoumen@staff.teicrete.gr τηλέφωνο: (2810) 379451

Τομέας Βιολογικών Εφαρμογών
Δρ. Κολλάρος Δημήτριος, Καθηγητής,   e-mail: kollaros@staff.teicrete.gr τηλέφωνο: (2810) 379425

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email