Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο 2013-14  και προέκυψε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Βιολογικών, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 104/2013. Το Τμήμα στοχεύει τόσο στην ποιοτική εκπαίδευση Προπτυχιακών φοιτητών σε διάφορους κλάδους της Γεωπονικής Επιστήμης, όσο και στην Μεταπτυχιακή τους Εκπαίδευση, μέσα από ανεξάρτητο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης στο Τμήμα εκπονούνται προγράμματα διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία με άλλα Παν/μιακά Ιδρύματα.
Το Τμήμα στοχεύει σε συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει, ώστε οι απόφοιτοί του να διαθέτουν τα κατάλληλα ανταγωνιστικά προσόντα με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι ορίζοντες και οι δυνατότητες της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο κύκλοι Αναμόρφωσης Προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών  (1999 & 2008) και έχει γίνει  το 2011 η  Εξωτερική Αξιολόγηση των δύο Τμημάτων από τα οποία προήλθε το νέο Τμήμα μέσω της Αρχής Διαπίστευσης της Ποιότητας Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) της οποίας τα συμπεράσματα ήταν πολύ θετικά για την ποιότητα των σπουδών τους.
Κομβικό στοιχείο ποιότητα τους Τμήματος είναι τα εξαιρετικά υψηλά προσόντα των μελών ΕΠ, η συνεχής ενασχόληση τους με την έρευνα, αλλά και η στενή σχέση με τις παραγωγικές δομές τους χώρου (ιδιωτικός τομέας), που ενισχύουν την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Στην ιστοσελίδα μας, θα μπορέσετε να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙΚρήτης. Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση.

Σχολή: 
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email