Αιτήσεις φοιτητών στο Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο 4610/7-5-2019, οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (240 Διδακτικές Μονάδες)  και δεν έχουν υπερβεί την διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών τους, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα (ν+2), μπορούν να κάνουν αίτηση στο Τμήμα  από 2-9-2019 έως 15-9-2019 για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι υπόλοιποι φοιτητές που θα αποκτήσουν τις παραπάνω προϋποθέσεις με το πέρας της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου, μπορούν να κάνουν αίτηση, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα ή το τέλος της πρακτικής άσκησης ή την κατάθεση της βαθμολογίας της πτυχιακής μελέτης.
 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 2, 2019 - 20:00

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email