5ο Εξάμηνο

A/A Βάρος Μάθημα Τομέας Τύπος Μαθήματος
1
50
Αγγλική Γεωπονική Ορολογία Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Οικονομίας Επιλογής Υποχρεωτικό, Υποβάθρου
2
51
Γεωργική Οικονομία ΟΔΓΕ Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Οικονομίας Υποβάθρου, Υποχρεωτικό
3
51
Διαχείριση Εδαφών Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Οικονομίας Επιλογής Υποχρεωτικό, Υποβάθρου
4
52
Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Οικονομίας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Υποχρεωτικό
5
53
Ειδική Λαχανοκομία Παραγωγής & Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Υποχρεωτικό
6
54
Τροπικά και Υποτροπικά Καρποφόρα Δένδρα Παραγωγής & Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Υποχρεωτικό
7
55
Βιολογική Γεωργία Παραγωγής & Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων Επιλογής Υποχρεωτικό, Υποβάθρου
8
56
Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων Παραγωγής & Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Επιλογής Υποχρεωτικό
9
57
Βελτίωση Φυτών Βιολογικών Εφαρμογών Υποβάθρου, Υποχρεωτικό
10
58
Γεωργική Βιοτεχνολογία Βιολογικών Εφαρμογών Υποβάθρου, Υποχρεωτικό
11
59
Μικροβιολογία Τροφίμων Βιολογικών Εφαρμογών Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Υποχρεωτικό

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email