ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

Οι Ανανεώσεις Εγγραφών και οι Δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, θα γίνουν από 25 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου, από την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018.
 
Οι φοιτητές που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα ή που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων και οφείλουν μόνο Πρακτική Άσκηση ή Πτυχιακή Εργασία,
να κάνουν μόνο ανανέωση εγγραφής.

Ανανέωση εγγραφής κάνουν όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως εξαμήνου, εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις (Μαθήματα, Πρακτική ή Πτυχιακή).
 
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης μαθημάτων:
 
Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά από τους φοιτητές, μέσω της ιστοσελίδας μας (Μητρώο Φοιτητών), χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό. Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν μαθήματα μονών εξαμήνων (Α’, Γ’, Ε’, Ζ’).

Οι φοιτητές του Νέου Προγράμματος Σπουδών μπορούν να δηλώσουν:

  1.  Έως 40 ώρες στα Υποχρεωτικά μαθήματα.
  2. Έως 2 Κατοχυρωμένες Θεωρίες, έως 2 Κατοχυρωμένα Εργαστήρια (δεν μετρούν στο σύνολο των ωρών).
  3. Οι δηλώσεις και οι εγγραφές στις εργαστηριακές ομάδες γίνονται αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό σύστημα Cardisoft. Υπόχρεοι εγγραφής στις εργαστηριακές ομάδες θα είναι οι φοιτητές, που κατά προτεραιότητά, είναι του εξαμήνου τους και στη συνέχεια όσοι δεν το έχουν ποτέ δηλώσει αλλά βρίσκονται σε άλλο εξάμηνο. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την εργαστηριακή ομάδα που επιθυμούν (Α1,Α2, κτλ), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που έχει ανακοινωθεί.
  4. Οι φοιτητές που το έχουν δηλώσει το εργαστήριο στο παρελθόν και έχουν πάρει βαθμό από 0,01 έως 4,99 ή έχουν παύλα είναι Μη Υπόχρεοι Παρακολούθησης. Αυτοί θα εγγραφούν σε μια και μόνο εργαστηριακή ομάδα (ΜΥΠ) που δεν θα έχει περιορισμό θέσεων, δεν θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο και θα συμμετάσχουν μόνο στην τελική εξέταση.
  5. Οι φοιτητές που έχουν βαθμολογία μηδέν (0,00) έχουν ποινή μη εγγραφής.

 Οι φοιτητές του παλιού Προγράμματος Σπουδών, μπορούν να δηλώσουν:

  1. Έως 28 ώρες στα Υποχρεωτικά μαθήματα.
  2. Έως 2 Κατοχυρωμένες Θεωρίες, έως 2 Κατοχυρωμένα Εργαστήρια (δεν μετρούν στο σύνολο των ωρών).
  3. Οι φοιτητές που το έχουν δηλώσει το εργαστήριο στο παρελθόν και έχουν πάρει βαθμό από 0,01 έως 4,99 ή έχουν παύλα είναι Μη Υπόχρεοι Παρακολούθησης. Αυτοί θα εγγραφούν σε μια και μόνο εργαστηριακή ομάδα (ΜΥΠ) που δεν θα έχει περιορισμό θέσεων, δεν θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο και θα συμμετάσχουν μόνο στην τελική εξέταση.
  4. Οι φοιτητές που δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ το εργαστήριο και είναι υπόχρεοι παρακολούθησης, δηλώνουν την ομάδα Α και στη συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση στις εργαστηριακές ομάδες του αντίστοιχου μαθήματος από το νέο πρόγραμμα σπουδών, από τον διδάσκοντα.
  5. Οι φοιτητές που έχουν βαθμολογία μηδέν (0,00) έχουν ποινή μη εγγραφής.

 
Οι φοιτητές του παλιού Προγράμματος Σπουδών, που έχουν τελευταία δήλωση μαθημάτων (έως 34 πραγματικά δηλωθείσες ώρες), μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα, ανεξαρτήτως εξαμήνου που διδάσκονται και να εξεταστούν σε αυτά, με την προϋπόθεση φυσικά, ότι στα μαθήματα αυτά έχουν εξεταστεί ανεπιτυχώς τουλάχιστον μία φορά. Να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία γιατί δεν θα μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα ζυγών εξαμήνων.  Θα στείλουν e-mail, αναφέροντας τον Α.Μ., το ονοματεπώνυμό τους, και ποια μαθήματα ζυγών εξαμήνων επιθυμούν να δηλώσουν. (markoulaki@chania.teicrete.gr κα Γιούλη Μαρκουλάκη).
 
Εξαιτίας της Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, υπάρχουν κάποιες σημαντικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν τους παλιούς φοιτητές που οφείλουν μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εφαρμόζεται σταδιακά (επικαλύπτοντας το παλιό), από το Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017. Βρίσκεται εδώ: Τμήμα Μ.Φ.Π.Π.=> Προπτυχιακά => Οδηγός Σπουδών => Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2016). Περιλαμβάνει τους πίνακας των συσχετιζόμενων μαθημάτων, παλιού και νέου προγράμματος σπουδών.

Τα μαθήματα που οφείλουν οι παλιοί φοιτητές από προηγούμενα εξάμηνα, θα τα δηλώσουν με τον κωδικό μαθήματος του παλιού προγράμματος σπουδών.

Οι φοιτητές που ήταν σε αναστολή σπουδών ή που δεν έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα, να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία .

Μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους φοιτητές, η Γραμματεία θα μπορεί να επέμβει και να λύσει τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν.
Γραμματεία που απευθύνεστε για τα φοιτητικά θέματα: Γιούλη Μαρκουλάκη markoulaki@chania.teicrete.gr ή στο τηλέφωνο 28210 23057.
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 20, 2018 - 15:00 to Δευτέρα, Νοέμβριος 5, 2018 - 15:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία:
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ρωμανού 3,TEI, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ

E-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τσακυρίδου Αναστασία
Τηλέφωνο:    28210-23.010
                  28210-23057
FAX: 28210-23.003
tsakiridou@staff.teicrete.gr
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Καθημερινά 11:00 έως 13:00.

Πρόεδρος:
Δρ. Μαραβελάκης Μανόλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
marvel@chania.teicrete.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Δρ. Κατσίβελα Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
katsivela@chania.teicrete.gr