ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εφελκυσμός, θλίψη και διάτμηση (ευθεία και αντίστροφα προβλήματα)
Mονοαξονικές εντατικές καταστάσεις: Εννοια της ορθής τάσης, παραμόρφωσης, μέτρο ελαστικότητας και λόγος Poisson.
Στατικά αόριστα προβλήματα εφελκυσμού και θλίψης. (αρχή επαλληλίας).
Διατμηικές τάσεις. Κύκλος του Mohr.
Διαξονικές εντατικές καταστάσεις: Εννοια της τάσης, παραμόρφωσης, μέτρο ελαστικότητας (ισότροπα, ορθότροπα και ανισότροπα υλικά).
Δοχεία πίεσης.
Στρέψη – έννοια και υπολογισμός διατμητικών τάσεων/παραμορφώσεων στην στρέψη
Ροπές αδράνειας: Πολική ροπή αδράνειας, ροπή αδράνειας επιφάνειας ως προς άξονα.
Κάμψη – υπολογισμός ορθών και διατμητικών τάσεων εξαιτίας κάμψης. Υπολογισμός βέλους και κάμψης και ελαστικής γραμμής. (αντίστροφα και ευθεία προβλήματα)
Λυγισμός: Παρουσίαση του προβλήματος του λυγισμού αμφιέριστης δοκού. Επίδραση των στηρίξεων και του τύπου/βαθμού λυγισμού. Βαθμός λυγηρότητας κατά euler.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
ΜΠΙΡ Π. ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, ΤΖΟΝΣΤΟΝ Ε. ΡΑΣΕΛ, ΝΤΙΓΟΥΛΦ Τ. ΤΖΟΝ, ΜΑΖΟΥΡΕΚ Φ. ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ με ISBN Isbn: 978-960-418-381-4 Ε. Παπαμίχος και Ν. Χαραλαμπάκης Αντοχή Υλικών και δομικών στοιχείων Εκδόσεις Τζίόλα  ISBN:978-960-418-472- -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00