ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής Περιοχής
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ο βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι η ανάλυση βασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος καθώς επίσης και βασικά στοιχεία ηλεκτρονικής. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

 • Να μπορεί να σχεδιάζει και να αναλύει απλά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα.
 • Να κατανοεί τα βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ηλεκτρική ισχύ σε κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος.
 • Να επιλέγει τα κατάλληλα ηλεκτρονικά υλικά και να κατασκευάζει στο εργαστήριο απλά αναλογικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα που να επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το περιεχόμενο του μαθήματος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος (ωμική αντίσταση, πυκνωτής, πηνίο, δίοδος, πηγές τάσεις και πηγές ρεύματος).
 • Τοπολογία ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
  • Μελέτη κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος (DC).
   • Συστηματικές μέθοδοι μελέτης και ανάλυσης κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος. Διαιρέτης τάσης και Διαιρέτης ρεύματος.
   • Μετασχηματισμός και σύνθεση πηγών τάσης και ρεύματος.
   • Θεώρημα Millman ή θεώρημα των παράλληλων πηγών.
   • Μετασχηματισμός τριγώνου σε αστέρα.
   • Θεώρημα υπέρθεσης ή επαλληλίας.
   • Θεώρηματα  Thevenin-Norton.
   • Θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος.
  • Μελέτη κυκλωμάτων εναλλασσομένου ρεύματος.
   • Παράσταση ημιτονοειδούς σήματος στο πεδίο της συχνότητας.
   • Ωμική αντίσταση, πυκνωτής και πηνίο στο πεδίο της συχνότητας.
   • Επίλυση κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
   • Η μέθοδο των απλών βρόχων στο AC.
   • Σύνθετη αντίσταση εισόδου, εξόδου κυκλώματος.
   • Αρχή της επαλληλίας στα κυκλώματα.
   • Ισχύς στα κυκλώματα AC
   • Ενεργός και  Άεργος Ισχύς.
   • Μιγαδική και φαινόμενη ισχύς.
   • Ονομαστική ισχύς λειτουργίας. Τρίγωνο ισχύος.
   • Αρχή διατήρησης της μιγαδικής ισχύος.
   • Διόρθωση ή βελτίωση του συντελεστή ισχύος cosφ.
   • Θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος στο AC.
   • Ικανότητα μεταφοράς Ισχύος.
   • Γείωση προστασίας και γείωση λειτουργίας.
   • Βασικές έννοιες στα Τριφασικά κυκλώματα AC.
  • Μελέτη κυκλωμάτων βασικής ηλεκτρονικής
   • Εισαγωγή στην ηλεκτρονική.
   • Ασθενή ρεύματα. Βασικές αρχές ημιαγωγών
   • Μελέτη απλής διόδου και διόδου Zener
   • Απλή και πλήρη ανόρθωση
   • Περιοριστές σήματος (κυκλώματα ψαλιδισμού)

Εισαγωγή στο Τρανζίστορ.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Βασική Ηλεκτρολογία, Κολλιόπουλος Νίκος, Εκδώσεις Ιων Ηλεκτροτεχνία AC-DC, Συγγραφείς: Fowler Richard J., Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ Ηλεκτροτεχνία για Μηχανολόγους, Λουτρίδης Σ., Διαθέτης (Εκδότης)      ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, φροντιστηριακές ασκήσεις. Συγγραφείς: Μάργαρης Νίκος Ι.,Σαραφίδου Σοφία Χ.,Δάιος Απόστολος Δ., Εκδόσεις      ΤΖΙΟΛΑ Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Μάργαρης Νίκος Ι., Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00