ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ MATLAB

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Γενικών Γνώσεων
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στη Γραμμική Άλγεβρα, σε στοιχειώδεις αριθμητικές μεθόδους, σε πολυώνυμα παρεμβολής και πρόβλεψης και τέλος στα επικαμπύλια ολοκληρώματα. Επίσης, στα πλαίσια του εργαστηρίου ο φοιτητής  εξοικειώνεται με το MATLAB.
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Γνωρίζει τις βασικές έννοιες των παραπάνω ενοτήτων
Χειρίζεται βασικά εργαλεία του MATLAB

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

1) Πίνακες, γινόμενο πινάκων, τετραγωνικοί πίνακες, ορίζουσες.

2) Ιδιότητες οριζουσών.

3) Αντιστροφή πίνακα.

4) Γραμμικά συστήματα, πιθανές περιπτώσεις (μοναδική λύση, απειρία λύσεων, μη-ύπαρξη λύσης). Λύση γραμμικών συστημάτων με τη χρήση της αντιστροφής πίνακα και του επαυξημένου πίνακα.

5) Διαγωνιοποίηση πίνακα, ιδιοδιανύσματα και ιδιοτιμές, σχετικά θεωρήματα.

6) Στοιχεία αριθμητικής ανάλυσης. Μέθοδος διχοτόμησης και μέθοδος του Νεύτωνα για την εύρεση ριζών συναρτήσεων.

7) Πολυώνυμα παρεμβολής κατά Lagrange και κατά Νεύτωνα.

8) Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (διακριτή και συνεχής περίπτωση).

9) Εισαγωγή στα επικαμπύλια ολοκληρώματα. Διατηρητικά πεδία, περιγραφή διαδρομής.

10) Επικαμπύλια ολοκληρώματα, Θεμελιώδες θεώρημα επικαμπύλιας ολοκλήρωσης, θεώρημα Green, εφαρμογές.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
1) S. SOKOLNIKOFF, R. M. REDHEFFER, “MAΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ” Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, ISBN: 960-254-555-0

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00