ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ι

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των Κατασκευαστικών Τεχνολογιών και εν γένει των παραγωγικών μηχανολογικών και μηχατρονικών συστημάτων. Με το μάθημα ο φοιτητής / τρια εισάγεται και κατανοεί για πρώτη φορά τις έννοιες και τα αντικείμενα των βασικών κατασκευαστικών διαδικασιών παραγωγής μηχανολογικών τεμαχίων και συστημάτων.
 
Το περίγραμμα και η ύλη του μαθήματος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες, τα μεγέθη, τις τεχνολογικές παραμέτρους και τις κατασκευαστικές δυνατότητες των συμβατικών και μη συμβατικών μηχανουργικών κατεργασιών και εργαλειομηχανών.
 
Περεταίρω το μάθημα εισαγάγει το φοιτητή /τρια στα εισαγωγικά αντικείμενα της τεχνολογίας των ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών και του προγραμματισμού αυτών, προκειμένου να αποκτήσει μία συνολική θεώρηση για τις διαθέσιμες κατασκευαστικές τεχνολογίες και την τεχνολογική στάθμη των γνώσεων αυτών.
 
Το μάθημα αποτελεί τη βάση για την απόκτηση γνώσεων σχετικών με τις μεθόδους κατασκευής και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες σε κάθε μηχανολόγο μηχανικό. Περεταίρω εμβάθυνση στις ομάδες παραγωγικών διαδικασιών και στις επιμέρους κατασκευαστικές τεχνολογίες θα γίνει σε επί μέρους ειδικά μαθήματα κατεύθυνσης.
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανοήσει την κατηγοριοποίηση των μηχανουργικών κατεργασιών, το πεδίο εφαρμογής τους, καθώς και τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών κατασκευής προϊόντων, με έμφαση στις κατασκευαστικές δυνατότητες εκάστης εξ’ αυτών.
 • Έχει γνώση των εργαλειομηχανών, των εργαλείων, των τεχνικών παραγωγής και της βέλτιστης αξιοποίησης και χρήσης αυτών στην παραγωγή.
 • Είναι σε θέση να διακρίνει τους διαφορετικές μεθόδους παραγωγής.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 1. Εργαλειομηχανές και κατεργασίες στο μηχανουργείο:
  1. Υγιεινή και ασφάλεια στο μηχανουργείο και στους παραγωγικούς χώρους εν γένει
  2. Εφαρμοστήριο, χρησιμοποιούμενα εργαλεία και εργασίες χειρός
  3. Μηχανουργικά εργαλεία και υλικά εργαλείων κοπής ή μορφοποίησης
  4. Μηχανές Μορφοποίησης, πρέσες, έλαση και κοίλανση
  5. Εργαλειομηχανές με αφαίρεση υλικού (Πριόνια, Τόρνοι, Φρέζες, Δράπανα, Πλάνες, Λειαντικές Μηχανές)
  6. Είδη και μηχανές συγκόλλησης Μετάλλων
  7. Χυτήριο
 2. Μηχανουργικές Κατεργασίες με αφαίρεση υλικού:
  1. Σύστημα κοπής και βασικές τεχνολογικές παράμετροι (ταχύτητα, πρόωση, διαίρεση βάθους κοπής, δυνάμεις κοπής, φθορά κ.λπ.)
  2. Κατεργασίες: Πριόνισμα, Τόρνευση, Φρεζάρισμα, Διάτρηση, Λείανση, Πλάνιση, Γραναζοκοπή,
 3. Μηχανουργικές κατεργασίες με αρχέγονη μορφοποίηση:
 1. Μέθοδοι χύτευσης μεταλλικών και συνθετικών υλικών
 2. Κονιομεταλλουργία και τεχνολογία κόνεων
 1. Τεχνολογία συγκολλήσεων (πλάσματος, ηλεκτρικού τόξου, MIG, TIG, τριβής κ.λπ.)
 2. Εισαγωγή στις κατασκευαστικές τεχνολογίες διαμόρφωσης:
 1. Συστήματα διαμόρφωσης με πλαστική παραμόρφωση και βασικές τεχνολογικές παράμετροι (ταχύτητα, πρόωση, δυνάμεις, φθορά κ.λπ.)
 2. Κατεργασίες: Απότμηση, Κάμψη, Κοίλανση, Αποτύπωση, Έλαση
 1. Κατασκευαστικές τεχνολογίες με μη συμβατική τεχνολογία:
  1. Τεχνολογίες LASER στις μηχανουργικές κατεργασίες (κοπή, χάραξη, συγκόλληση)
  2. Κοπή με δέσμη ύδατος (WaterJet) και πεδίο εφαρμογής
  3. Διαμόρφωση με Ηλεκτροδιάβρωση βύθισης και σύρματος
 2. Εισαγωγή στην τεχνολογία της Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών (CNC)

Εισαγωγή στην τριδιάστατη εκτύπωση (3D printing) και στην αντίστροφη μηχανική

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Αντωνιάδης Αριστομένης, Μηχανουργική Τεχνολογία, Τόμος Α, Κατεργασίες διαμόρφωσης, Εκδόσεις Τζιόλα 2012 Αντωνιάδης Αριστομένης, Μηχανουργική Τεχνολογία, Τόμος Β, Κατεργασίες κοπής, Εκδόσεις Τζιόλα 2011

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00