ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ IΙ - CAD

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
4
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ - CAD έχει ως στόχο την αξιοποίηση των υφισταμένων βασικών γνώσεων, των τυποποιήσεων και των κανονισμών και την εφαρμογή τους σε ολοκληρωμένα και ποιοτικά Μηχανολογικά Σχέδια, τα οποία θα κληθούν να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν οι φοιτητές / τριες, κατ΄ επανάληψη, στη μελλοντική επαγγελματική τους δραστηριότητα ανεξαρτήτως τομέα.
 
Σκοπός του μαθήματος του Μηχανολογικού Σχεδίου ΙΙ - CAD (δρώντας συμπληρωματικά στο Μηχανολογικό Σχέδιο Ι - CAD και ολοκληρώνοντας το απαραίτητο γνωστικό και μαθησιακό του  αντικείμενο) είναι να προσφέρει στους φοιτητές / τριες την ευκαιρία να εφαρμόσουν τους κανονισμούς του Μηχανολογικού Σχεδίου και την τυποποίηση εξαρτημάτων και στοιχείων μηχανών, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν τη δεξιότητα του:

  • να μετατρέπουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τους υπολογισμούς τους σε μηχανολογικά σχέδια ανεξαρτήτως βαθμού πολυπλοκότητας
  • να διαβάζουν, να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν κάθε είδους τεχνικό σχέδιο ομοίως σύνθετου και ειδικά των μηχανολογικών σχεδίων, και
  • να προβαίνουν στις επιθυμητές ή αναγκαίες διορθώσεις, αναβαθμίσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Στο Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ - CAD οι σπουδαστές εκπαιδεύονται εις βάθος στη σχεδίαση με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα υπολογιστικά υποστηριζόμενης σχεδίασης AutoCAD, και διδάσκονται μέσω αυτής γενικά εφαρμοζόμενες αρχές, διαδικασίες και στρατηγικές ψηφιακής σχεδίασης.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
  1. Καταχώρηση ανοχών μορφής και θέσης στο μηχανολογικό σχέδιο.
  2. Συγκολλήσεις και σχεδίαση συγκολλητών κατασκευών.
  3. Σχεδίαση στοιχείων μηχανών κάθε είδους.
  4. Σχεδίαση τμημάτων μηχανών σε όψεις, ημιόψεις, τομές και ημιτομές.
  5. Σχεδίαση αναπτυγμάτων και τομών τεμαχίων εκ περιστροφής
  6. Σχεδίαση συναρμολογημένων μηχανολογικών συνόλων στις απαιτούμενες όψεις και τομές (σπειρώματα, κοχλίες, άξονες, έδρανα, οδοντωτοί τροχοί, τροχαλίες, ελατήρια, σωληνώσεις, μειωτήρες, συγκολλήσεις, συμπλέκτες μετάδοσης κίνησης).
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Παρουσιάσεις μαθήματος από το E-class Σταμάτης Μαυρομάτης, Μηχανολογικό Σχέδιο, ISBN 960-91640-0-5. Αριστομένης Αντωνιάδης, Μηχανολογικό Σχέδιο, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 960-418-114-9. Βασίλης Παπαμητούκας. Μηχανολογικό Σχέδιο, University Studio Press, ISBN 960-12-0095-9   Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00