ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα "Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι και Εργαστήριο", διδάσκεται στο 4ο εξάμηνο  ως υποχρεωτικό μάθημα κορμού. Αποτελείται από δύο μεγάλες ενότητες, τις εμβολοφόρες Μ.Ε.Κ. και τους (βιομηχανικούς) Αεριοστροβίλους. Η έμφαση δίνεται στις αρχές λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. καθώς και σε θέματα θερμοδυναμικής και αρχών υπολογισμού τους.
Σκοπός του μαθήματος είναι η πρώτη επαφή και εξοικείωση των φοιτητών με τις γενικές αρχές λειτουργίας, ιδιαιτερότητες, πλεονεκτήματα, εφαρμογές και βασικές σχέσεις υπολογισμού εμβολοφόρων κινητήρων και βιομηχανικών αεριοστροβίλων.
Ουσιαστικό προαπαιτούμενο αποτελεί το μάθημα Θερμοδυναμική Ι.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Α. Εμβολοφόροι κινητήρες: 

 • κινηματικός μηχανισμός,
 • 2-Χ και 4-Χ λειτουργία,
 • κινητήρας Otto (περιγραφή λειτουργίας-καύσης, αριθμός οκτανίου, κρουστική καύση, θάλαμοι καύσης, ρύθμιση ισχύος, προετοιμασία καυσίμου μίγματος (εξαεριωτές, ηλεκτρονικά συστήματα έγχυσης), κινητήρας Otto άμεσης έγχυσης),
 • κινητήρας Diesel (περιγραφή λειτουργίας-καύσης, αριθμός κετανίου, καθυστέρηση ανάφλεξης, θάλαμοι καύσης, ρύθμιση ισχύος, μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα έγχυσης καυσίμου, κινητήρας Diesel έμμεσης έγχυσης),
 • περιστροφικός κινητήρας (Wankel),
 • υποσυστήματα (ψύξη, λίπανση, κίνηση βαλβίδων, εκκίνηση),
 • διατάξεις κυλίνδρων,
 • υπερπλήρωση,
 • συνδυασμένες εγκαταστάσεις - εφαρμογές,
 • αρχές θεωρίας καύσης (στοιχειομετρία, λόγος ισοδυναμίας αέρα-καυσίμου κλπ),
 • θεωρητικός κύκλος εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ.,
 • πραγματικός κύκλος εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ. (επίδραση βαθμού συμπίεσης, βαθμός πλήρωσης, βαθμός παγίδευσης, έργο, ισχύς, τριβές, στρεπτική ροπή, βαθμός απόδοσης, ειδική κατανάλωση καυσίμου, μέση πραγματική πίεση, μηχανικός βαθμός απόδοσης, ενεργειακός ισολογισμός),
 • βασικές αρχές ρύπανσης και αντιρύπανσης.

 
Β. Αεριοστρόβιλοι:

 • γενική μορφή Α/Σ εγκατάστασης,
 • συμπιεστής, στρόβιλος, θάλαμος καύσης,
 • Α/Σ με στρόβιλο ισχύος,
 • ανακομιστής θερμότητας,
 • ανάψυξη-αναθέρμανση,
 • κλειστός κύκλος,
 • υποσυστήματα,
 • εφαρμογές,
 • συνδυασμένες εγκαταστάσεις,
 • αεροπορικοί στροβιλο-αντιδραστήρες (συνοπτικά),
 • αρχές καύσης, ρύπανση και αντιρύπανση Α/Σ
 • θεωρητικός κύκλος,

πραγματικός κύκλος (ισοζύγιο ισχύος, θερμικό ισοζύγιο θαλάμου καύσης-εναλλακτών, ισχύς, βαθμός απόδοσης, ειδική κατανάλωση καυσίμου, ενεργειακός ισολογισμός).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Α. Εμβολοφόρες Μ.Ε.Κ. 1) R. Stone, “Introduction to Internal Combustion Engines”, 3rd edition, McMillan Press, London, 1999. (εισαγωγή και επισκόπηση σε θέματα εμβολοφόρων ΜΕΚ). 2) J.B. Heywood, “Internal Combustion Engine Fundamentals”, McGraw-Hill, New York, 1988. (εισαγωγή σε θέματα εμβολοφόρων ΜΕΚ, αλλά και εμβάθυνση σε θέματα ροής αερίων, καύσης και ρύπανσης) 3) C.R. Ferguson, A.T. Kirkpatrick, “Internal Combustion Engines Applied Thermosciences”, 2nd edition, J. Wiley and sons, New York, 2001 (έμφαση και σε υπλογιστικά θέματα σε γλώσσα προγραμματισμού Fortran).  

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00