ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα όλη την απαιτούμενη ύλη για τη μελέτη βασικών προβλημάτων σταθμών άντλησης και υδροηλεκτρικών σταθμών. Η ύλη του μαθήματος κυρίως στα χαρακτηριστικά των υδροδυναμικών μηχανών, δηλαδή των αντλιών και των υδροστροβίλων. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • έχουν κατανοήσει πλήρως το διαχωρισμό μεταξύ υδροδυναμικών μηχανών και των λοιπών στροβιλομηχανών
 • να έχουν κατανοήσει τις έννοιες της παροχής όγκου και του μανομετρικού αντλητικής εγκατάστασης
 • να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες υδροδυναμικών μηχανών, όπως τρίγωνα ταχυτήτων, βαθμοί απόδοσης, νόμοι ομοιότητας, χαρακτηριστικές καμπύλες, σπηλαίωση, συνδεσμολογία σε σειρά και παράλληλα κλπ
 • είναι σε θέση μελετήσουν πλήρως μια αντλητική ή υδροηλεκτρική εγκατάσταση, επιλέγοντας τον κατάλληλο βασικό εξοπλισμό συναρτήσει των απαιτήσεων και των δεδομένων της μονάδας (μανομετρικό και παροχή)
 • να είναι σε θέση να εκπονήσουν ετήσια μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθμού
 • να γνωρίζουν βασικές έννοιες υδρολογίας και υπολογισμού υδατικού δυναμικού.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα διαιρείται σε δύο βασικές ενότητες: τις αντλίες και τους υδροστρόβιλους. Η διδασκαλία ξεκινάει με την ενότητα των αντλιών, στις οποίες αναπτύσσονται βασικές έννοιες όπως:

 • χαρακτηριστικές καμπύλες
 • συνδεσμολογία σε σειρά και παράλληλα
 • τρίγωνα ταχυτήτων
 • νόμοι ομοιότητας
 • σπηλαίωση.

Η ανωτέρω θεματολογία αναπτύσσεται ξεχωριστά και για τους υδροστρόβιλους, στο βαθμό που τούτη διαφοροποιείται από την αντίστοιχη των αντλιών. Επιπλέον για τους υδροστρόβιλους η ύλη επεκτείνεται σε θέματα όπως:

 • βασικές έννοιες υδρολογίας και υπολογισμού υδατικού δυναμικού
 • υδροηλεκτρικά έργα, τύποι και συνιστώσες που τα απαρτίζουν
 • υπολογισμός ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό έργο, συναρτήσει της καμπύλης διάρκειας παροχής υδατορέμματος.

Η ανωτέρω θεματολογία τεκμηριώνεται με σειρά από ασκήσεις πράξης που παρουσιάζονται ενδιάμεσα στις διαλέξεις θεωρίας.
Τέλος, το μάθημα συνοδεύεται από Εργαστήριο στο οποίο εκπονούνται δέκα εργαστηριακές ασκήσεις, υπολογιστικές και πειραματικές με αντλίες και υδροστρόβιλους.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Δημήτρης Παπαντώνης. Υδροδυναμικές Μηχανές. Αντλίες - Υδροστρόβιλοι. Εκδόσεις Συμεών. Αθήνα 2009. ISBN10: 9609400132.   -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: World Pumps (Elsevier), Pump Industry Analyst (Springer), Energy (Elsevier), Renewable Energy (Elsevier), Applied Energy (Elsevier).

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00