ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα απευθύνεται σε μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Γίνονται αναφορές και ασκήσεις σε συστήματα που η μετάδοση θερμότητας καθορίζει την λειτουργία τους ή παίζει σημαντικό ρόλο. Τέτοια συστήματα είναι τα τοιχώματα κάθε χώρου κτιρίου ή μηχανής, οι αγωγοί ρευστών ουσιών  κλπ. Δίδεται η έννοια του σχεδιασμού συστημάτων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την εφαρμογή σχετικών κανονισμών.

Αποτέλεσμα της επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος είναι η ικανότητα: 

 • κατανόησης,
 • σύνθεσης,
 • σχεδιασμού,
 • κατασκευής,
 • ελέγχου και λειτουργίας
 • διατάξεων μετάδοσης της θερμότητας.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα απευθύνεται σε μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Γίνονται αναφορές και ασκήσεις σε βιομηχανικές εφαρμογές κλιματιστικά συστήματα, εμβιομηχανικές εφαρμογές κλπ. Δίδεται η έννοια του σχεδιασμού συστημάτων των οποίων η λειτουργία καθορίζεται από την μετάδοση της θερμότητας ή επηρεάζεται η ασφάλεια και η απόδοσή τους από την μετάδοση της θερμότητας. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

 1. Θεμελίωση των βασικών μεγεθών, ορισμοί.
 2. Η έννοια της θερμοροής και η έννοια του αγωγού της θερμότητας. Θερμοαγώγιμα και μονωτικά μέσα και διατάξεις.
 3. Μετάδοση θερμότητας με αγωγή.
 4. Μετάδοση θερμότητας με συναγωγή.
 5. Μετάδοση θερμότητας με αγωγή και συναγωγή.
 6. Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία.
 7. Μετάδοση θερμότητας με συναγωγή και ακτινοβολία.
 8. Σύνθετες διεργασίες Μετάδοσης θερμότητας.
 9. Σχεδιασμός βέλτιστων συστημάτων θερμομόνωσης.
 10. Η έννοια της απόδοσης της θερμομόνωσης, οικονομοτεχνική ανάλυση.
 11. μετάδοση της θερμότητας σε οικιακές και βιομηχανικές εφαρμογές.
 12. Περιβαλλοντικά θέματα σχετιζόμενα με την μετάδοση θερμότητας, αναφορές στην κλιματική αλλαγή.

Εισαγωγή στην εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Πέραν μιας συνοπτικής βιβλιογραφίας που προτείνεται μέσω του κρατικού προγράμματος Εύδοξος, οι σπουδαστές παρακινούνται και εκπαιδεύονται να βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο και να τις ελέγχουν για την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00