ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποτελεί ένα από τα κύρια μαθήματα ειδικού υποβάθρου στη μηχανολογία, με το οποίο ο φοιτητής/τρια χρησιμοποιεί τις γνώσεις που έχει αποκτήσει στα προηγούμενα μαθήματα (όπως η αντοχή υλικών, η τεχνική μηχανική κ.α.) ώστε να τα χρησιμοποιήσει σε πρακτικές εφαρμογές και να σχεδιάσει ή να χρησιμοποιήσει έτοιμα στοιχεία μηχανών που συνδέουν ή χρησιμοποιούνται για περιστροφική κίνηση και τα οποία υπόκεινται σε στατικά και δυναμικά φορτία. Τέτοια στοιχεία είναι οι κοχλίες, τα ελατήρια, οι συγκολλήσεις, οι άξονες κτλ, και θα συνδεθούν μεταξύ τους για την μελέτη και  την κατασκευή μηχανολογικών κατασκευών.
 
Ο φοιτητής /τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα των Στοιχείων Μηχανών Ι θα έχει τις δεξιότητες:

 • να αναγνωρίζει και αναλύει βασικά στοιχεία μηχανών για την σύνδεση αντικειμένων
 • να αναλύει απλές μηχανολογικές κατασκευές περιστροφικής κίνησης.
 • να προσδιορίζει κρίσιμες θέσεις λειτουργίας και φθοράς μηχανισμών
 • να συνθέτει απλές μηχανολογικές κατασκευές
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 1. Υλικά κατασκευής και διαδικασία εκλογής τους.
 2. Είδη καταπονήσεων και αστοχιών
 3. Συντελεστές έντασης τάσεων και συγκέντρωσης τάσεων
 4. Προστατευτικές επικαλύψεις ΣΜ.
 5. Κοχλίες στερέωσης και κίνησης
 6. Συγκολλήσεις
 7. Ηλώσεις
 8. Πείροι , σφήνες , ασφάλειες
 9. ‘Εδρανα κύλισης και ολίσθησης
 10.  Άξονες – άτρακτοι
 11. Συμπλέκτες και σύνδεσμοι
 12. Συνδέσεις ατράκτου-πλήμνης (σφήνες, πολύσφηνα, συνδέσεις τριβής,σφικτές συναρμογές).
 13. Σύνδεσμοι, συμπλέκτες (μορφής-τριβής) και φρένα.
 14. Ελατήρια και ελαστικά στοιχεία μηχανών
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Σημειώσεις και υλικό παρουσιάσεων μαθήματος Γραικούσης Ρ., Στοιχεία Μηχανών, Σ. Γιαχούδης & ΣΙΑ, 1983 Στεργίου Ι., Στεργίου Κ., Στοιχεία Μηχανών, Σύγχρονη Εκδοτική, 2003 Budynas R.G., Nisbett K., Shigley’s Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill, 2011

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00