ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα της Τεχνικής Μηχανικής είναι ένα βασικό μάθημα υποβάθρου για τον Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ.
Αποσκοπεί στο να διδάξει  θεμελιώδεις αρχές και έννοιες που είναι εντελώς απαραίτητες προκειμένου ο φοιτητής να μπορεί να παρακολουθήσει στη συνέχεια μαθήματα γενικής και ειδικής Μηχανολογίας, όπως : Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Μηχανών, Σχεδιασμό Μηχανών, ΜΕΚ.
Ο φοιτητής που θα παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα, πρέπει να είναι σε θέση να :

  • Υπολογίζει δυνάμεις και ροπές σε ένα επίπεδο φορέα που ισορροπεί: Μηχανισμό, Πλαίσιο, Δικτύωμα.
  • Να αντιλαμβάνεται την έννοια της εσωτερικής καταπόνησης και να είναι σε θέση να υπολογίζει και σχεδιάζει τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών σε απλούς γραμμικούς φορείς.
  • Να αντιλαμβάνεται την έννοια της στατικής τριβής και να μπορεί να αναλύσει προβλήματα μηχανισμών στους οποίους αυτή υπάρχει.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

1. Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές της Μηχανικής.
2. Δυνάμεις στο επίπεδο.
     2.1 Συνισταμένη πολλών συντρεχουσών δυνάμεων. Κανόνας του παραλληλογράμμου.  
            Δυναμοπολύγωνο. Γραφική μέθοδος για την εύρεση της συνισταμένης.
     2.2 Ανάλυση δύναμης σε ορθογώνιες συνιστώσες.
3. Ροπή δύναμης ως προς σημείο και ως προς άξονα.
4. Ισορροπία στερεού σώματος. Έμφαση στα προβλήματα δύο διαστάσεων.
5. Δικτυώματα. Ανάλυση με την μέθοδο των κόμβων. Αναφορά σε γραφικές μεθόδους 
    επίλυσης και στην μέθοδο των τομών.
6.Πλαίσια. Υπολογισμός δυνάμεων στα μέλη πλαισίου.
7. Μηχανισμοί. Υπολογισμός δυνάμεων στα μέλη. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα
    μηχανολογικού ενδιαφέροντος.
8.Τριβή. Έννοιες και νόμος της τριβής. Εφαρμογές : Τριβή δίσκου, τριβή ιμάντα σε τροχαλία. Μηχανισμοί με τριβή.
9. Δοκοί : Εσωτερική εντατική κατάσταση. Διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Στατική, Beer Ferdinand P., Johnston Russell E., Eisenberg ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ - ΣΤΑΤΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00