ΑΝΑΚΟΙNΩΣΗ MH Πραγματοποίηση του μαθήματος ΠΑΠΥ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι  το μάθημα Παραγωγή και Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού  θεωρία και εργαστήριο δεν θα διδαχθεί αυτό το εξάμηνο. Οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα θα πρέπει να περάσουν από τη Γραμματεία μέχρι και την Τρίτη 06-03-2018 να το αφαιρέσουν από τη δήλωση τους και εάν επιθυμούν να επιλέξουν κάποιο άλλο μάθημα.
 
 
Από τη Γραμματεία
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Μάρτιος 1, 2018 - 14:00

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email